Carchar am ymosodiad anweddus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun, Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae dyn 40 oed wedi ei garcharu am ddwy flynedd am gyflawni ymosodiad rhyw ar ferch 17 oed ar draeth ar Ynys Môn.

Roedd y ferch wedi bod yn dathlu nos Galan gyda Philip Sayers a'i gariad, ac roedd wedi yfed cymaint fel ei bod wedi disgyn i gysgu ar y traeth.

Clywodd y llys fod dyn arall oedd yn cerdded heibio - Mr Nicholas Murphy - wedi canfod Sayers yn cyffwrdd a'r ferch yn rhywiol ar ôl tynnu ei dillad isaf.

Ffoniodd Mr Murphy yr heddlu, ac fe gafodd glod gan y barnwr Rhys Rowlands am wneud hynny.

Meddwi

Roedd Sayers, oedd yn byw yng Nghaergybi ar y pryd ond sydd bellach wedi symud yn ôl i ardal Manceinion, wedi gwadu'r cyhuddiad, ond fe'i cafwyd yn euog gan y rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Dywedodd y barnwr fod cariad Sayers yn bresennol adeg yr ymosodiad, a'i bod yn ffodus i beidio cael ei chyhuddo.

Roedd y ferch 17 oed wedi meddwi cymaint fel nad oedd yn cofio dim am y digwyddiad, a'r peth cyntaf y mae'n cofio yw plismon yn rhoi golau tortsh yn ei hwyneb.

Wrth ddedfrydu Sayers, dywedodd y barnwr Rowlands: "Fe wnaethoch chi gymryd mantais o ferch yn ei harddegau oedd yn fregus dros ben ac wedi yfed llawer gormod - llawer o'r alcohol wedi ei roi iddi gennych chi a'ch cariad."

Cafodd Sayers ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar a chafodd orchymyn i gofrestru fel troseddwr rhyw am gyfnod o ddeng mlynedd.