Ambiwlans Awyr: Criwiau llawn amser

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwasanaeth wedi cyflawni 14,500 taith ers iddo gael ei lansio yn 2001

Mae parafeddygon llawn amser i weithio fel rhan o griwiau hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru (AAC) am y tro cyntaf.

Bydd 10 parafeddyg yn cael eu trosglwyddo o Wasanaeth Ambiwlans Cymru i ymuno â'r pum parafeddyg sydd eisoes yn gweithio i AAC.

Yn y gorffennol roedd tîm o 30 aelod o'r gwasanaeth ambiwlans yn gweithio rhan amser i AAC.

Mae'r elusen yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 mlwydd oed eleni ac mae ganddi hofrenyddion yn y Trallwng, Abertawe a Chaernarfon.

Proses recriwtio

Bydd pum parafeddyg yn cael eu lleoli ym mhob un o dri chanolfan yr AAC ac fe fyddan nhw'n gweithio i drefn rota.

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fydd yn talu cyflogau'r parafeddygon ond yr AAC fydd yn talu am eu hyfforddiant a chyfarpar fel eu gwisgoedd hedfan.

Dywedodd prif weithredwr AAC, Angela Hughes: "Mae hyn yn newid mawr i ni ac yn sicrhau bod yr elusen yn cydymffurfio â gweithredoedd ambiwlans awyr eraill lle mae strategaeth debyg wedi bod yn llwyddiannus iawn.

"Mae sefydlu criw llawn amser yn sicrhau y bydd y parafeddygon yn gallu canolbwyntio'n gyfan gwbl ar waith AAC."

Dywedodd Jason Williams, rheolwr gweithrediadau a chlinigol yr elusen: "Mae'r swydd hon yn un dwys iawn ac mae'r broses recriwtio a hyfforddi wedi bod yn un anodd i'r criw ar brydiau.

"Ond rydyn ni'n hapus iawn y bydd tîm talentog o barafeddygon yn gweithio i ni."

Yn ôl AAC mae tri hofrennydd yr elusen yn gallu cyrraedd unrhyw le yng Nghymru o fewn 20 munud.

Mae'r gwasanaeth wedi cyflawni 14,500 taith ers iddo gael ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001.

Dywed yr elusen fod bob taith yn costio £1,500 a bod y gost o gynnal a chadw'r tri hofrennydd yn fwy na £5m y flwyddyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol