Llifogydd wedi effeithio tai a busnesau yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Afon Cleddau ger Neuadd y Sir, Hwlffordd, ddydd Llun

Cafodd tai a busneau yn Sir Benfro eu heffeithio gan lifogydd wedi diwrnod o law trwm.

Yr ardaloedd gafodd eu heffeithio waetha oedd Doc Penfro ac Aberdaulgleddau gyda'r gwasanaeth tân yn cael eu galw i 30 achos nos Lun.

Llifogydd mewn tai oedd achos y mwyafrif o alwadau er bod rhaid pwmpio dwr o ddau fusnes gan gynnwys bwyty bwyd cyflym yn Hwlffordd.

Does 'na ddim rhybuddion llifogydd difrifol na disgwyl llifogydd yng Nghymru ond mae tri rhybudd am lifogydd posib yn dal mewn grym gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

  • Ardaloedd ar hyd arfordir Gogledd Cymru o aber y Ddyfrdwy hyd at arfordir ddwyreiniol Ynys Mon
  • Afonydd arfordir gogledd a gorllewin Sir Benfro
  • Afonydd dalgylch Cleddau Wen

Doedd 'na ddim achosion difrifol yng Ngogledd Cymru dros nos.

Gyda disgwyl glaw trwm cyson drwy ddydd Llun roedd rhybuddion am lifogydd wedi cael eu cyhoeddi ddydd Llun ar gyfer ardal Cleddau a gogledd a gorllewin Sir Benfro.

Roedd 'na rybuddion am law trwm hefyd yn ardal Abertawe a Sir Gaerfyrddin.

Dros gyfnod o ychydig oriau roedd 32 milimetr o law (1.25 modfedd) o lawr wedi disgyn yn Llanfyrnach a 29 milimetr (1.14 modfedd) ar Draeth Pembre ddydd Llun.

Yn ôl y rhagolygon mae disgwyl i'r tywydd fod yn well ddydd Mawrth er bod disgwyl cawodydd gwasgaredig yn enwedig gyda'r nos.

Fe fydd y cawodydd yn ne a gorllewin Cymru yn bennaf gyda rhybudd am darannau posib.

Yng ngweddill Cymru fe fydd hi'n sych a chyfnodau braf.

Fe ddylai pobl gadw golwg ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd rhag ofn y bydd rhybuddion llifogydd mewn ardaloedd penodol, neu fe all pobl ffonio'r llinell ffôn arbennig ar gyfer llifogydd ar 0845 988 1188.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol