Dynes yn wynebu gwaharddiad nyrsio

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunBu Mrs Horsley yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru er 2003

Mae nyrs ardal o Ynys Môn yn wynebu cael ei thynnu oddi ar y gofrestr feddygol am ganiatáu i dri o fechgyn yn eu harddegau yrru ei char gwaith.

Fe ymddangosodd Victoria Horsley, 36 oed o Fenllech, gerbron Pwyllgor Ymddygiad a Chymhwysedd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Penderfynodd y pwyllgor nad oedd hi'n euog o gael rhyw gydag un o'r llanciau, a gyfeiriwyd ato fel Plentyn A, oherwydd bod 'na "anghysondebau" yn nhystiolaeth y llanc ac mewn datganiadau a wnaethpwyd gan ei frawd, Plentyn B.

Ond dyfarnodd y cyngor fod y nyrs wedi caniatáu i'r llanciau yrru ei char rhwng 2005 a 2007.

'Pwysau'

Fe'i cafwyd hefyd yn euog o gadw cysylltiad gyda Phlentyn A a'i frodyr, er i'w chyflogwyr ofyn iddi beidio.

Roedd y fam i ddau o blant wedi mynnu ei bod yn ddieuog trwy gydol y gwrandawiad, gan honni fod Plentyn A a B wedi rhoi pwysau arni i roi lifft iddyn nhw, a gadael iddynt ddefnyddio ei char.

Dywedodd cadeirydd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, Cheryl Beach, fod y nyrs wedi dweud ei bod wedi cael ei "phoeni a'i brawychu, ac wedi ildio i'w gofynion mewn ymgais i gael gwared arnyn nhw".

Ond daethon nhw i'r casgliad ei bod hi wedi rhoi ei chaniatâd.

"Roedd hi'n derbyn na ddylai hi fod wedi ildio i'w gofynion a chyfaddefodd nad oedd yn beth call i'w wneud," meddai Mrs Beach.

Bu Mrs Horsley yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru pan godwyd amheuon ynglŷn â'i pherthynas gyda'r bechgyn.

Fe wnaeth yr heddlu ymchwilio ddwywaith i honiadau ei bod wedi cael rhyw gyda Phlentyn A rhwng 2005 a 2008 ond ni aethpwyd â'r mater ymhellach oherwydd tystiolaeth annigonol.

Dywedodd Mrs Beach fod honiadau'r llanciau yn dangos arwyddion o "orliwio", a bod y bachgen wedi newid ei stori ar sawl achlysur ar ôl "pwysau" gan ei rieni.

'Amgylchiadau unigryw'

Ychwanegodd y byddai'r pwyllgor nawr yn penderfynu a oedd y cyhuddiadau'n gyfystyr â chamymddwyn ac a oeddynt yn golygu nad oedd Horsley yn addas i wneud y gwaith o'r herwydd.

Dywedodd James Townsend ar ran Horsley ei bod yn nyrs dda, oedd wedi wynebu "amgylchiadau unigryw".

"Roedd hi'n wynebu honiadau cwbl anwir (ei bod wedi cael rhyw gyda Phlentyn A)", meddai.

"Gallwn ni ddeall sut allai rhywun dan bwysau wneud rhywbeth oedd yn hollol groes i'w natur...Ar ddiwedd y dydd yn 2011, does dim effaith ar ei gallu hi i wneud ei gwaith."

Bydd y gwrandawiad yng Nghaerdydd yn parhau ddydd Mawrth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol