Agor llysoedd barn newydd Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Agoriad Llysoedd Barn WrecsamFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Er bod y llysoedd yn cael eu defnyddio ers mis Ebrill, fe gawson nhw eu hagor yn swyddogol ddydd Llun

Dydd Llun agorwyd Llysoedd Barn Wrecsam yn swyddogol gan Syr Nicholas Wall, Llywydd yr Adran Teulu.

Yn ôl Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi, mae'r hen lysoedd ynadon wedi cael eu gweddnewid yn "ganolfan o'r radd flaenaf, sydd â'r adnoddau i ddelio ag achosion troseddol, sifil a theulu".

"Fel rhan o'r prosiect, crëwyd pedair ystafell llys, dwy ystafell wrandawiadau, a chyfleusterau modern sy'n creu rhagor o hyblygrwydd yn y ffordd y darperir gwasanaethau'r llys yn lleol", yn ôl y gwasanaeth.

"Ystyriwyd anghenion y cyhoedd a holl ddefnyddwyr y llys wrth gynllunio'r adeilad er mwyn sicrhau y darperir cyfiawnder yn effeithiol ac effeithlon," meddai Syr Nicholas Wall, Llywydd yr Adran Teulu.

Dywedodd Mark Swales, Cyfarwyddwr Cyflawni GLlTEM Cymru, bod y ganolfan newydd yn dangos "ein hymrwymiad i sicrhau fod gan ddefnyddwyr llys yn Wrecsam fynediad at system gyfiawnder o'r radd flaenaf".

"Trwy gael y Llys Ynadon a'r Llys Sirol yn yr un adeilad, darperir cyfleuster hwylus sydd wedi'i deilwra ar gyfer diwallu anghenion defnyddwyr llys yn lleol."

Cyfleusterau

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyfleusterau newydd yn cynnwys pedair ystafell llys a dwy ystafell wrandawiadau â chyfarpar cyfoes

Mae'r cyfleusterau yn y ganolfan llysoedd newydd yn cynnwys:

• Pedair ystafell llys a dwy ystafell wrandawiadau sydd â'r cyfarpar priodol i wrando achosion teulu, troseddol a sifil;

• Man aros wedi'i ailwampio ar gyfer y cyhoedd a chyfleusterau caffi;

• Dolenni clyw ar gyfer pobl fyddar a thrwm eu clyw ym mhob ystafell llys;

• Cyfleusterau linc fideo;

• Dociau diogel;

• Man aros ar wahân ar gyfer tystion a dioddefwyr bregus.

Mae'r llysoedd ar eu newydd-wedd yn cael eu defnyddio ers mis Ebrill eleni.