Rhybudd i feicwyr gymryd gofal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC News online
Disgrifiad o’r llun, Bydd arwyddion côd ymddygaid yn cael eu gosod ar y llwybr.

Mae yna apêl ar feicwyr i beidio teithio mor gyflym ar un o brif lwybrau beics Cymru oherwydd pryder am ddiogelwch.

Dywed grwpiau cymunedol fod yna adroddiadau o bobl yn cael eu taro drosodd ar Llwybr y Taf yng Nghaerdydd.

Mae'r llwybr sy'n mynd o Fae Caerdydd i Aberhonddu yn boblogaidd gyda beicwyr a cherddwyr.

Dywed Cyngor Caerdydd fod angen i feicwyr ddilyn rheolau cod ymddygiad ar y llwybr.

Dywedodd Stephanie Wilkins, Cadeirydd Cymdeithas Perchnogion Ystum Taf ei bod wedi derbyn nifer o gwynion am y llwybr.

"Yn ddiweddar cafod dyn oedrannus ei gnocio drosodd ac ychydig wythnosau yn ôl cafodd ci fy chwaer ei daro gan feic.

"Rwy'n credu mai amser mynd a dod o'r gwaith yw'r gwaethaf.

"Dwi'n nabod llawer o bobl sy'n gwrthod defnyddio'r llwybr ar yr adegau yma oherwydd cyflymdra'r beics.

"Yn aml mae beicwyr yn credu mai nhw sy'n berchen ar y llwybr.

Mae hi'n dweud fod yna broblemau yn ardal Parc Hailey, ac yn ardal y bont rheilffordd yn agos i ganol y ddinas.

Dywedodd y cynghorydd Francesca Montemaggi o Grangetown fod y llwybr ar lethr yn ardal y bont ac mae'n anodd gweld y beicwyr yn dod.

"Rwy'n meddwl fod cod ymddygiad yn gam i'r cyfeiriad cywir. Mae'n rhaid i bobl sylweddoli fod angen newid cyflymdra mewn sefyllfaoedd gwahanol.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae'r llwybr yn dechrau ym Mae Caerdydd

Dywedodd Vinny Mott, swyddog gyda Sustrans Cymru - elusen trafnidiaeth sy'n annog pobl i ddefnyddio beiciau - fod angen codi ymwybyddiaeth o'r problemau.

Ond ychwanegodd fod cyfrifoldeb ar bawb sy'n defnyddio'r llwybr.

"Dylai beicwyr fod yn ystyrlon o ddefnyddwyr eraill. Pe bai yna gerddwyr yna mae'n bwysig peidio â theithio yn rhy gyflym," meddai.

"Ond dim y beicwyr sydd o hyd ar fai. Weithiau er enghraifft mae cŵn yn achosi problemau. Mae yna gyfrifoldeb ar bawb."

Ar hyn o bryd mae'r cod ymddygiad wedi bod yn weithredol yn ardal Parc Hailey, ond nawr bydd yn cael ei ymestyn ar hyd y llwybr i barc Biwt.

Bydd arwyddion cod ymddygiad yn cael eu gosod ar hyd y llwybr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol