Heddlu'r Gogledd am rwystro cyngerdd answyddogol ar Fynydd Hiraethog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae Mynydd Hiraethog yn safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Dywed Heddlu'r Gogledd na fyddant yn caniatau cyngerdd answyddogol i gael ei gynnal ar Fynydd Hiraethog yn Sir Ddinbych.

Mae'r heddlu yn bygwth stopio ac archwilio ceir yn yr ardal, yn enwedig rhai yng nghyffiniau Plas Pren, rhyw saith milltir o dref Dinbych.

Yn ôl yr heddlu dyw perchnogion y tir heb roi caniatad i'r safle gael ei ddefnyddio ar gyfer cyngerdd.

Mae Swyddogion y Cyngor wedi gosod gorchymyn atal swn.

Gallai hynny olygu fod trefnwyr unrhyw ŵyl yn cael eu herlyn yn y llysoedd.

Dywed y trefnwyr fod y digwyddiad yn barti preifat.

Mewn cyfweliad â'r papur newydd lleol y Denbighshire Free Press dywedodd y trefnwyr y byddant yn glanhau'r safle ar eu hôl.

Roedd y cyngerdd yn cael ei drafod ar wefan Facebook pan ychwanegwyd neges gan yr heddlu.

Cyhoeddwyd y byddant yn gweithredu i rwystro'r digwyddiad.

Dywed eu neges: "Rydym wedi ymgynghori gyda thirfeddianwyr ac nid ydynt wedi rhoi caniatad i'r cyngerdd ddigwydd.

Ychwanegodd y neges fod yr ardal wedi ei amddiffyn fel safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

"Mae rhagolygon y tywydd yn wael a byddai hynny ynghyd a nifer fawr o bobl yn troedio'r tir yn gallu difrodi'r safle yn ddifrifol," meddai neges yr heddlu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol