Trafod cyfuno ysgolion cynradd ac uwchradd Llanbedr Pont Steffan

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunY disgwyl yw i'r ysgol 3-19 oed agor ar Fedi 1 2012.

Bydd Cabinet Cyngor Ceredigion yn cyfarfod i drafod cyfuno ysgolion cynradd ac uwchradd Llanbedr Pont Steffan o dan reolaeth un pennaeth.

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Ffynonbedr ac Ysgol Gyfun Gymunedol Llanbedr Pont Steffan eisoes wedi cyd-weithio fel rhan o gynllun peilot yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Os bydd cynghorwyr yn penderfynu cymeradwyo'r cynllun ddydd Mawrth a'i wneud yn barhaol dyma fydd yr ysgol 3-19 oed cyntaf yng Nghymru.

Y nod yw dysgu plant yr ysgolion cynradd ac uwchradd mewn adeiladau gwahanol ond yn rhannu'r un cyfleusterau ar yr un campws.

Mae gan y cyngor sir yr un cynlluniau i greu ysgol 3-19 oed arall yn Llandysul.

Ym mis Chwefror eleni bu rhaid i'r cyngor ohirio eu cynllun i greu ysgol 3-19 oed yn Nhregaron tan 2015 wedi i swyddogion Llywodraeth Cymru godi cwestiynau am gynaladwyedd y prosiect.

Proses statudol

Yn ôl adroddiad gan reolwr prosiectau'r cyngor sir, Eiddig Morgan, fe gafodd y prosiect peilot yn Llanbed ei asesu gan dîm annibynnol o ymgynghorwyr.

Hefyd, paratowyd dogfen ymgynghori fel rhan o'r broses ac fe'i hanfonwyd i holl rieni'r ysgol.

Gofynnir i aelodau'r cabinet gymeradwyo proses statudol y cynnig a'r hysbysiad statudol.

Bydd y cyfnod ar gyfer ymatebion i'r hysbysebion statudol yn gorffen ar Ragfyr 3 2011.

Os derbynnir gwrthwynebiad o gwbl yna bydd y penderfyniad yn cael ei dynnu oddi wrth y Cyngor Sir ac yn cael ei gyfeirio at adran reoli ysgolion Llywodraeth Cymru.

Ond os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiad yna ar Ragfyr 13 bydd y Cabinet yn cyfarfod i drafod y cynnig unwaith eto ac i ddod i benderfyniad terfynol.

Y disgwyl, wedyn, yw i'r ysgol 3-19 oed agor ar Fedi 1 2012.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am eu hymateb i'r mater.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol