Arestio dyn yn Sbaen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Dominic Stephen Powell ei arestio yn Sbaen

Mae dyn 48 oed yr oedd yr heddlu am ei holi mewn cysylltiad â chyfres o ymosodiadau rhyw wedi cael ei arestio yn Sbaen.

Fe gafodd Dominic Steven Powell ei arestio yn Mijas fore Iau ar amheuaeth o droseddau honedig - ymosodiadau anweddus, gweithgarwch rhywiol â phlentyn, ymgais i dreisio a gwneud delweddau anweddus o blant.

Roedd yn wynebu dedfryd o 16 wythnos o garchar am nad oedd wedi rhoi gwybod y byddai'n teithio i wlad dramor, un o'i ofynion am ei fod wedi cofrestru fel troseddwr rhywiol.

Cafodd Powell ei arestio fel rhan o Ymgyrch Captura - ymgyrch gan Taclo'r Tacle sy'n targedu troseddwyr o Brydain y mae rheswm i gredu eu bod yn cuddio dramor.

Mae enw Powell yn un o 10 a gyhoeddwyd fore Iau fel rhan o'r hyn sy'n cael ei ddisgrifio fel ymgyrch fwyaf llwyddiannus y byd i ddal pobl sy'n ffoi'r gyfraith.

Estraddodi

Roedd Heddlu'r De yn chwilio am Powell er mwyn treulio dedfryd o 16 wythnos yn y carchar am beidio hysbysu'r awdurdodau ei fod am deithio dramor.

Roedd hyn yn rhan o'r amodau a roddwyd arno fel troseddwr rhyw risg uchel iawn.

Roedd yr heddlu yn awyddus i'w ddal er mwyn ei erlyn mewn perthynas â nifer o ymosodiadau eraill.

Cafodd Powell, 48 oed, ei eni yn Coventry, ond mae ganddo gysylltiadau gyda Phontypridd.

Cafodd ei estraddodi o'r Unol Daleithiau yn 1997 ar ôl treulio saith mlynedd mewn carchar yno am droseddau rhyw yn erbyn dwy ferch ifanc.

Cafodd ei erlyn eto yn Iwerddon yn 2007 cyn cael ei estraddodi oddi yno i Brydain.