Dau ddyn 18 oed yn cael ei estraddodi o Kenya

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Abdirhman Haji Abdallah, o Gaerdydd, i chwilio am ei fab yn Nairobi, Kenya

Mae dau ddyn o Gaerdydd gafodd eu holi gan heddlu gwrth derfysgaeth yn Kenya wedi cael eu hestraddodi yn ôl tad un o'r ddau.

Cafodd y ddau ddyn 18 oed eu harestio yn agos i'r ffin rhwng Kenya a Somalia ar amheuaeth o fod â chysylltiadau gyda therfysgwyr yn Somalia, ond chafodd yr un o'r ddau eu cyhuddo.

Aeth tad Mohamed Mohamed, sydd o dras Somalia, at yr heddlu cyn hedfan i Nairobi, Kenya, i chwilio am ei fab.

Mae disgwyl i'r ddau gyrraedd Llundain cyn cael eu cludo yn ôl i Dde Cymru.

Disgwylir iddyn nhw gael eu holi gan Heddlu'r De pan fyddan nhw wedi dychwelyd.

Deellir na wnaeth awdurdodau Kenya gyhuddo Mr Mohamed nag Iqbal Shahzad.

Aeth tad Mr Mohamed, Abdirhman Haji Abdallah i Uchel Gomisiwn Kenya yn Nairobi ynghyd â heddlu'r wlad, gan roi llun o'i fab iddyn nhw.

'Ymateb positif'

Ychwanegodd Mr Abdullah ei fod wedi cyfarfod gyda'i fab yn Nairobi, a bod yr heddlu wedi dweud wrtho na fyddan nhw'n ei erlyn gan iddo beidio â chroesi'r ffin i Somalia, ond y byddai'r mater yn cael ei gyfeirio at yr awdurdodau yn y DU.

Cafodd y mater ei drafod mewn cyfarfod cymunedol yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd nos Sul.

Dywedodd datganiad ar y cyd rhwng cymunedau Somali a Phacistani'r ddinas eu bod yn disgwyl i'r ddau ddychwelyd, gan ychwanegu:

"Mae teuluoedd y ddau lanc yn ddiolchgar i Dduw eu bod yn iach ac yn ddiogel.

"Pan sylweddolodd y teuluoedd fod y ddau ar goll, fe gafodd yr awdurdodau wybod.

"Rydym yn ddiolchgar bod yr awdurdodau drwy gydweithio gyda'r cymunedau, wedi llwyddo i ddod o hyd i'r llanciau."

Dywedodd Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth, Alun Michael, fod ymateb positif iawn wedi bod gan y gymuned leol.

"O'r hyn yr wyf yn deall, mae'r ddau yn bobl ddeallus sydd â'u bywydau cyfan o'u blaenau," meddai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol