Cartref gofal: Esgeulustod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ymchwilio

Mae perchennog cartref gofal ym Mhrestatyn wedi cael dirwy o bron £6,000 oherwydd methiannau, gan gynnwys esgeuluso preswylwyr oedrannus.

Bu rhaid i Brenda Smyth, 66 oed, sydd wedi gweithio yn y sector gofal am bron hanner canrif, dalu £15,000 o gostau wedi iddi bledio'n euog i bum cyhuddiad.

Clywodd Llys Ynadon Prestatyn fod Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru wedi ymchwilio i driniaeth tair menyw yng nghartref Highcroft ers 2009.

Cafodd y diffynnydd ddirwy o £2,250 yr un am esgeuluso dwy fenyw oedd yn agored i niwed.

Arbenigol

Dywedodd y barnwr nad oedd Smyth wedi sicrhau eu bod yn cael gofal meddygol arbenigol.

"Y casgliad amlwg yw bod cyflwr meddygol y menywod hyn wedi achosi llawer o boen iddyn nhw," meddai wrth Smyth.

Hefyd cafodd Smyth ddirwy o £900 am fod un o'r preswylwyr heb weld gweithiwr proffesiynol gofal iechyd am bythefnos ar ôl iddi gwympo.

Clywodd y llys fod troed y fenyw wedi'i chleisio a chwyddo wedi iddi gwympo.

Yn ogystal cafodd y diffynnydd ddirwy o £450 wedi i ddigwyddiad "anesgusodol" arall pan na chafodd menyw arall help i wisgo.

Dywedodd yr erlynydd, Anthony Vine, na chafodd y fenyw ei helpu am mai dim ond un gofalwr oedd ar ddyletswydd.

"Dylai'r cynhaliwr fod wedi galw'r cynhaliwr dros nos oedd yn cysgu," meddai.

Honnodd yr erlyniad fod staff y cartref gofal yn cael eu hannog i beidio â dihuno staff oedd yn cysgu "heblaw am argyfwng".

Cafodd Smyth ddirwy o £90 am y bumed trosedd oedd yn fanylyn technegol, yn ôl y barnwr.

'Uffern'

Dywedodd y bargyfreithiwr Elen Owen ar ran yr amddiffyn: "Wedi'r ymchwiliad cyntaf mae Mrs Smyth wedi cael nifer o ymchwiliadau dirybudd a does dim un broblem wedi ei chanfod.

"Mae hi wedi bod drwy uffern yn ystod y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf ac mae ei hiechyd wedi dioddef."

Roedd mab y fenyw gwympodd yn y cartref yn y llys yn cefnogi'r diffynnydd.

Dywedodd Ms Owen: "Mae e wedi'i gythruddo ac wedi'i ddrysu am fod Mrs Smyth wedi ei herlyn.

"Roedd e a'i fam yn fodlon ar y gofal gafodd yn y cartre."

Clywodd y llys fod cartref Highcroft bellach ar werth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol