Cynllun: Gwarchod 230 o gartrefi

  • Cyhoeddwyd
Llifogydd (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y tro diwethaf i Afon Gele orlifo oedd ym 1971.

Mae ail ran cynllun gwerth £1.4m i atal llifogydd mewn tref wedi dechrau.

Yn gynharach eleni dechreuodd peirianwyr Asiantaeth yr Amgylchedd waith ar y cynllun sy'n amddiffyn 230 o gartrefi a busnesau, ffyrdd a phontydd yn Abergele rhag y llifogydd.

Cafodd ceuffos ffordd osgoi ei hadeiladu ger y bont yn Ffordd y Morfa fel y bydai dŵr yn gwasgaru'n gyflym adeg glaw trwm.

Mae ail ran y cynllun yn cynnwys amddiffynfeydd newydd i warchod y dref os yw Afon Gele yn gorlifo.

Adleoli

Bydd peirianwyr hefyd yn ystyried y posibilrwydd o adleoli cored i fyny'r afon ger yr is-orsaf drydan yn Stryd y Farchnad.

Yn ogystal bydd amddiffynfeydd rhag llifogydd i fyny'r afon o Ffordd y Morfa yn cael eu hailadeiladu ar ddwy ochr yr afon.

Y tro diwethaf i Afon Gele orlifo oedd ym 1971.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol