Tân: Colli hyd at 36 o swyddi yn y gogledd

Cyhoeddwyd

Bydd hyd at 36 o swyddi'n cael eu colli o fewn Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi i gorff llywodraethu'r awdurdod gymeradwyo cynlluniau ddydd Llun.

Pleidleisiodd awdurdod y gwasanaeth tân o blaid newid system rota mewn ymgais i arbed £1 miliwn hyd at wanwyn 2013.

Mae'r toriadau'n rhan o raglen ehangach sydd eisoes wedi arwain at leihau nifer y staff cynorthwyol.

Roedd opsiwn newid y system rota yn un o nifer a ystyriwyd, gan gynnwys cau rhai gorsafoedd tân a chadw llai o beiriannau tân.

Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Simon Smith, wrth gyfarfod yr awdurdod yng Nghaernarfon ddydd Llun mai'r unig ffordd i arbed digon o arian fyddai cael gwared â rai o'r prif ddiffoddwyr tân.

'Lleia' gwael'

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Awdurdod yn ceisio arbed £2.4 miiliwn

"Does neb eisiau bod yn ein sefyllfa ni," meddai. "Rwy'n hynod anhapus fy mod i'n gorfod gwneud y toriadau hyn fel prif swyddog ond yr hyn sydd gennych o'ch blaenau yw'r opsiwn lleia' gwael."

Clywodd yr awdurdod fod y system rota yn cael ei newid fel y galllai'r gwasanaeth wneud arbedion heb orfod cau gorsafoedd na chael gwared â pheiriannau.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Morris Jones, Isgadeirydd Awdurdod Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru: "Rwy'n cefnogi'r argymhelliad. Does neb eisiau wynebu diswyddiadau ond newidiadau rota yw'r dewis gorau mewn sefyllfa wael."

Ychwanegodd un o gynghorwyr Gwynedd, Trevor Roberts, fod hwn yn "fater difrifol" a bod sôn am ddiswyddiadau yn ei "arswydo".

'Dim dewis'

"Y peth da yw bod gennym ni berthynas dda gyda'r undebau yma yng ngogledd Cymru. Dyma'r opsiwn lleia' gwael ond 'dwi ddim yn credu bod gennym ni ddewis arall fel awdurdod."

Ond dywedodd cynghorydd Conwy, Philip Evans: "Mae'n ymddangos nad oes 'na lawer o awgrymiadau wedi'u cyflwyno ynglŷn â'r posibilrwydd o wneud rhagor o arbedion yn y swyddfeydd cefn."

Cafodd yr argymhelliad i barhau â'r newidiadau rota ei gymeradwyo o 13 pleidlais i ddim gyda dau'n ymatal.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol