Gwagio 17 o gartrefi oherwydd tân

Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid i breswylwyr 17 o dai adael eu cartrefi yn dilyn tân yn Aberdâr fore Sul.

Roedd pryderon y gallai silindrau nwy asetylen mewn garej ffrwydro yn y fflamau.

Cafodd trigolion yn ardal Gadlys o'r dref rhybudd i adael wedi i ddiffoddwyr gael eu galw i dân yn Depot Road am 4:40am fore Sul.

Fe gafodd y bobl loches yng Nghanolfan Chwaraeon Michael Sobell gerllaw, ond fe gawson nhw fynd adref pan benderfynodd y gwasanaeth tân nad oedd y silindrau bellach yn fygythiad.

Bydd un injan dân yn aros ar y safle am 24 awr er mwyn sicrhau fod y silindrau wedi oeri'n ddigonol.