Gwahardd Warburton am dair wythnos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Sam Warburton a Warren Gatland mewn cynhadledd newyddion wedi'r gêm

Oherwydd gwrandawiad disgyblu yn Seland Newydd mae capten Cymru, Sam Warburton, wedi cael ei wahardd am dair wythnos gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol.

Cafodd gerdyn coch yn rownd gynderfynol Cwpan y Byd yn erbyn Ffrainc am dacl beryglus, yn nhyb y dyfarnwr Alain Rolland.

Collodd Cymru'r gêm o 9-8.

Bydd Cymru'n wynebu Awstralia ddydd Gwener i benderfynu pwy fydd yn y trydydd safle yng Nghwpan y Byd wedi i Seland Newydd guro Awstralia o 20-7 yn y rownd gynderfynol arall.

Siom

Dywedodd Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis: "Rydym yn siomedig gyda'r penderfyniad i wahardd capten Cymru o'r gêm am dair wythnos wedi ei gerdyn coch yn erbyn Ffrainc yn Auckland.

"Mae URC yn parchu'r broses gafodd ei dilyn ac yn deall y sustemau disgyblu oedd mewn lle.

"Rydym bellach yn canolbwyntio yn llwyr ar y gêm am y trydydd safle yn Eden Park, Auckland, ddydd Gwener.

"Mae URC am bwysleisio'i gefnogaeth lwyr i Sam Warburton fel capten a'i ymddygiad sydd wedi arwain Cymru i lwyddiant sylweddol yn y gystadleuaeth hyd yma."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Fe gafodd Warburton y cerdyn coch am dacl beryglus ar Vincent Clerc

'Cefnogi'

Dywedodd Sam Warburton: "Yn naturiol, rwy'n siomedig gyda'r canlyniad (yn y gwrandawiad) ond fy ngwaith i yw canolbwyntio'n llwyr ar gefnogi'r bois yn eu paratoadau ar gyfer y gêm ddydd Gwener."

Bydd Warburton ar gael i chwarae eto ar Dachwedd 7 ac fe fydd felly ar gael i'r Gleision ar gyfer gemau Cwpan Heineken.

Penderfynodd y panel disgyblu "nad oedd agweddau gwaeth i'r drosedd, a bod ystyriaethau megis record ddisgyblu ddilychwyn y chwaraewr a'r ffaith iddo ymddiheuro" yn allweddol.

Mae trosedd o'r fath yn gallu arwain at waharddiad o chwe wythnos o leia.