Arian Ewrop: Ardal o Gymru'n dlotach

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Rhondda yn rhan o ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd

Mae BBC Cymru ar ddeall fod Gorllewin Cymru a Chymoedd y De yn dlotach er i'r ardal dderbyn biliynau o bunnoedd o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae mwy na £6bn wedi'i buddsoddi gan yr Undeb Ewropeaidd ac arian cyfatebol gan lywodraethau lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU er 1999.

Dywed y Comisiwn Ewropeaidd fod y ffigyrau'n siomedig ond nid oeddent yn adlewyrchu dosbarthiad yr arian.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am eu hymateb ynglŷn â'r mater.

Portiwgal

Cafodd y ffigyrau eu canfod gan raglen deledu BBC Cymru, Dragon's Eye.

Dywedodd Aelod Seneddol Ewrop y Blaid Lafur, Derek Vaughan, nad oedd y cynllun cyllido wedi'i reoli'n briodol yn ystod blynyddoedd cynnar y cynllun.

Mae ffigyrau diweddaraf yr Undeb Ewropeaidd yn datgan fod cynnyrch mewnwladol crynswth (GDP) Gorllewin Cymru a'r Cymoedd wedi gostwng o 66.8% o gyfartaledd yr Undeb Ewropeaidd yn 2000 i 64.4% yn 2008.

Y mesur hwn sy'n penderfynu ble sy'n gymwys i dderbyn Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Y disgwyl yw i Orllewin Cymru a'r Cymoedd i fod yn gymwys i dderbyn mwy o arian Ewropeaidd yn 2013 am fod yr ardal yn un o'r tlotaf yn Ewrop.

Roedd yr ardal yn gymwys i dderbyn arian Amcan 1 rhwng 2000 a 2006 a chronfeydd cydgyfeirio'r Undeb Ewropeaidd rhwng 2007 a 2013.

Yr unig ardaloedd yn Ewrop sydd yn dlotach yn dilyn buddsoddiad o'r fath yw Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, Malta, dwy ardal yn Portiwgal a phedair ardal yn Ne'r Eidal.

Mae pob ardal arall yn Ewrop sydd wedi derbyn arian Amcan 1 a chronfeydd cydgyfeirio'r Undeb Ewropeaidd yn fwy cyfoethog gan gynnwys gwlad Groeg, Latfia, Slofacia a Sbaen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol