'Cadwch yn glir o Gatland'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Warren Gatland wedi ei blesio gan agwedd ei chwaraewyr yn Seland Newydd

"Nid yw carfan Cymru yn byw fel mynachod" - dyna ddywedodd yr hyfforddwr Warren Gatland wrth i'w dîm baratoi i wynebu Ffrainc yng Nghwpan Rygbi'r Byd fore Sadwrn.

Daeth carfan Lloegr adre o'r gystadleuaeth yng nghanol honiadau eu bod wedi bod yn goryfed ac ymddwyn yn afreolus.

Ond er i garfan Cymru gael eu portreadu fel criw o lwyr ymwrthodwyr, nid yw hynny'n wir yn ôl Gatland.

"Mae llawer o sylw wedi ei roi i waharddiad alcohol honedig - mae hynny'n gwbl anghywir," meddai.

"Does dim gwaharddiad ar alcohol er bod y chwaraewyr wedi gwneud y dewis yna eu hunain.

"Mae ambell noson pan yr ydym wedi cyrraedd y gwesty a chael diod, ac rydym hefyd wedi siarad gyda Sam (Warburton) a rhai o'r chwaraewyr mwya' profiadol ynglŷn â gosod amser i bawb fod yn ôl y gwesty.

"Fedrwch chi ddim cyfyngu ar bopeth - yn dilyn gêm mae'r adrenalin yn llifo ac rydym yn dweud wrth y bois 'ewch allan ond byddwch yn ôl y gwesty erbyn 1:30am'. Mae rhai yn cael diod ond ddim llawer."

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Jamie Roberts yn mwynhau cyfnod o orffwys!

Cytundeb

Ond mae Gatland wedi ei blesio gan agwedd y chwaraewyr ar y cae - ac oddi arno - ac mae Gatland ei hun wedi plesio'i benaethiaid.

Cyhoeddodd Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, rybudd i unrhyw un oedd am geisio denu Gatland i swydd arall ar ddiwedd y gystadleuaeth.

Mae Gatland wedi cael ei gysylltu gyda swydd hyfforddwr Seland Newydd i olynu Graham Henry, fydd yn ildio'r awenau wedi'r gystadleuaeth.

Dywedodd Mr Lewis: "Rwyf wedi gweithio mewn diwydiant lle mae'n rhaid i chi gael cytundebau cadarn iawn er mwyn cadw pobl sy'n llwyddiannus.

"Dyna'r math o gytundeb sydd gennym gyda Warren."

Dywedodd Lewis ei fod yn gwybod ei fod wedi canfod yr ymgeisydd perffaith i fod yn hyfforddwr Cymru y tro cyntaf iddo gyfarfod gyda Warren Gatland ym maes awyr Auckland yn 2007.

"Roedd Cymru newydd golli i Fiji yn Nantes ac roeddwn i'n sylweddol fod rhaid i bethau newid.

"Roeddwn i'n gwybod o'r sgwrs gyntaf fy mod wedi canfod y boi iawn.

"Roedd yn ticio bob bocs o safbwynt rygbi, ond yn fwy pwysig oedd ei fod yn ffitio o safbwynt diwylliant hefyd.

"Mae e'n un ohonom ni. Dyn dosbarth gweithiol sy'n siarad yn ddi-flewyn ar dafod - yn mwynhau cael hwyl ond yn gwybod pan ei bod hi'n amser dweud 'stop, mae'n amser gweithio'.

"Fe oedd yr unig un gafodd gynnig y swydd."

Ac yntau eisoes wedi selio'i le yn llyfrau hanes rygbi Cymru drwy ennill y Gamp Lawn fel hyfforddwr, fe allai Gatland sicrhau statws arwr am oes pe bai'n arwain y tîm i rownd derfynol Cwpan y Byd am y tro cyntaf - a phwy a ŵyr beth allai ddigwydd wedyn?