Bywyd newydd i hen bwerdy

Published
image copyrightOther
image captionMae Pwerdy Llwynypia yn fwy tawel bellach ond yn parhau'n un hanesyddol

Mae pwerdy sy'n adeilad rhestredig Gradd II ar safle pwll glo yn un o nifer adeiladau hanesyddol fydd yn derbyn cyfanswm o £400,000 er mwyn eu hadfer.

Mae'r pwerdy, ar safle pwll glo Llwynypia, Rhondda Cynon Taf, yn derbyn grant o £75,000 er mwyn adfer y to, y waliau a'r ffenestri metel ac er mwyn ailadeiladu parapetau'r talcen.

Ymhlith y grantiau eraill y mae:

  • £64,000 i wneud gwaith atgyweirio mewnol ac allanol ar Eglwys Sant Cynog, Merthyr Cynog, Aberhonddu
  • £49,720 i adfer y tŵr yn Eglwys Sant Cynin, Llangynin, Sir Gaerfyrddin
  • £39,500 i wneud gwaith atgyweirio'n cynnwys uwchraddio'r gwaith plwm, atgyweirio'r rendrad, uwchraddio'r gwaith coed a gwaith atgyweirio arbenigol ar y ffenestri gwydr lliw yn Eglwys Gatholig Mair a Sant Mihangel, Llan-arth, Sir Fynwy
  • £16,800 i ail-bwyntio tŵr eglwys Crist, Bryn-y-Maen, Bae Colwyn.
image copyrightOther
image captionBu terfysg ym Mhwerdy Llwynypia yn 1910

Mae'r grantiau hyn, a roddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn amrywio o £11,200 i £75,000, ac fe'u clustnodwyd ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol ar yr adeiladau hyn, yn ogystal â gwaith i'w hadfer.

Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: "Mae'n bleser cyhoeddi bod yr adeiladau hyn wedi cael arian oddi wrth Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

"Bydd y grantiau'n sicrhau bod rhai o'n hadeiladau pwysicaf yn cael eu cynnal a'u cadw er budd y cenedlaethau a ddêl."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol