Tair lori wedi eu dwyn: Arestio

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio yn Swydd Gaer ar ôl i dair lori gael eu dwyn o gwmni cludo nwyddau ym Mhorthmadog nos Fercher.

Cafodd un lori ei hatal yn Swydd Gaer a chafodd dau ddyn eu harestio.

Daethpwyd o hyd i'r ddwy lori arall wedi eu gadael mewn cae ger Ince, Swydd Gaer.

Mae Heddlu'r Gogledd yn cydweithio gyda Heddlu Swydd Gaer wrth i ymholiadau barhau.