Cynnal angladd y cefnogwr pêl-droed Michael Dye

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Michael Dye anafiadau angheuol cyn y gêm yn Wembley fis Medi

Fe fydd angladd cefnogwr pêl-droed a fu farw wedi digwyddiad cyn gêm bêl-droed rhwng Cymru a Lloegr yn Wembley fis Medi yn cael ei gynnal.

Roedd Michael Dye, 44 oed o Gaerdydd, wedi mynd i Lundain i weld y gêm yng Nghystadleuaeth Rhagbrofol Ewro 2012.

Cafwyd hyd i Mr Dye y tu allan i Giât C Wembley ar Fedi 6 funudau cyn y gic gyntaf.

Fe fydd yr angladd yn cael ei chynnal yn Amlosgfa Thornhill, Caerdydd am 3.30pm cyn y bydd y deyrnged ola yn cael ei chynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Mae dyn 41 oed o Sir Caerwrangon wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o ddynladdiad Mr Dye.

Caiff y rhai sy'n mynychu'r angladd eu cynghori i beidio â gwisgo siwt na dillad du gan fod ei deulu yn dweud na fyddai Mr Dye eisiau i bobl wisgo'n rhy ffurfiol.

Gêm goffa

Roedd Mr Dye, o Drelái, yn gweithio fel saer maen i Gyngor Caerdydd.

Fe ddaeth cefnogwyr Caerdydd ac Abertawe at ei gilydd ddydd Sul diwethaf a chynnal gêm bêl-droed er mwyn codi arian er cof am Mr Dye.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae cefnogwyr wedi gadael teyrngedau i Michael Dye y tu allan i Stadiwm Dinas Caerdydd

Cafodd y gêm ei chynnal yng Nghlwb Pêl-droed Bryntirion ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr.

Eglurodd Terry Walters, un o'r trefnwyr, bod y gêm wedi bod o gymorth i deulu Mr Dye, un o gefnogwyr selog Yr Adar Gleision.

"Roedd marwolaeth Mikey yn ddigwyddiad trasig iawn ond mae 'na rywbeth da wedi deillio, gan ei fod wedi dod â chefnogwyr y ddau dîm at ei gilydd.

"Mae 'na fwy i fywyd na phêl-droed.

"Rydym yn sylweddoli cymaint o gystadleuaeth sydd 'na rhwng cefnogwyr y ddau dîm, ond mae'n grêt eu gweld yn dod at ei gilydd fel yma."

Dywedodd un o gefnogwyr Abertawe, Stephen Rees, ei bod yn anrhydedd i reoli tîm Abertawe yng Nghwpan Coffa Mike Dye.

"Roedd yn gefnogwr pêl-droed a gollodd ei fywyd mewn stadiwm.

"Aeth i'r gêm fel gŵr a thad. Mae ei deulu mewn galar enbyd."

Cefnogwyr Caerdydd enillodd y gêm ac fe gafodd ocsiwn ei chynnal wedyn.

Mae crwner Barnet wedi agor a gohirio'r cwest i'w farwolaeth.

Clywodd y gwrandawiad cychwynnol bod Mr Dye wedi marw o ganlyniad i drawma i'w ben.

Straeon perthnasol