Cynllun i helpu'r ifanc i gael gwaith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Nod y cynllun yw helpu pobl ifanc i gael gwaith sefydlog neu brentisiaeth

Bydd cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru, gwerth £75 miliwn, yn creu 4,000 o swyddi'r flwyddyn am y tair blynedd nesa', yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

O fis Ebrill nesa' ymlaen, bydd cynllun Twf Swyddi Cymru yn creu cyfleoedd ar draws y wlad ar gyfer pobl rhwng 16-24 oed, am gyfnod o chwe mis.

"Mae Twf Swyddi Cymru yn bolisi sy'n dangos ein hymrwymiad i hybu twf economaidd a swyddi yng Nghymru," meddai Mr Jones.

"Nid yn unig y bydd y cynllun hwn yn creu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc, sydd wedi diodde' yn fwy na neb yn ystod y dirwasgiad, ond fe fydd y rhain yn swyddi newydd, fydd yn helpu busnesau Cymreig i ehangu."

Gyda'r llywodraeth yn cyfrannu £25 miliwn y flwyddyn dros y tair blynedd, bydd unigolion yn cael cyflog sydd uwchlaw'r isafswm cenedlaethol am isafswm o 25 awr yr wythnos.

Mae'r cynllun wedi'i anelu at bobl sy'n barod i wneud gwaith ond yn methu dod o hyd i swyddi.

Sector preifat

Dydd Mawrth fe gyhoeddodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews fanylion am y cynllun, a chyhoeddodd y bydd cyfnod peilot yn cael ei gynnal cyn i'r cynllun ddechrau'n swyddogol y flwyddyn nesa'.

"Oherwydd yr hinsawdd economaidd sydd ohoni mae 'na bobl rhwng 16-24 oed sydd ddim mewn gwaith nag addysg," eglurodd Mr Andrews.

"Bydd Twf Swyddi Cymru yn galluogi unigolion i gael profiad gwaith o ansawdd ac i fynd 'mlaen i gael gwaith sefydlog, neu brentisiaeth os mai dyna sy'n addas."

"Mae'n debyg y bydd mwyafrif y swyddi i'w cael yn y sector preifat, er y bydd rhai cyfleoedd o fewn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.

"Bydd rhaid i fusnesau sy'n rhan o'r cynllun brofi fod y swyddi rydyn ni'n eu cefnogi yn rhai newydd."

Bydd cynllun peilot yn cael ei gynnal dros yr hydref, cyn i'r cynllun ehangach ddechrau fis Ebrill nesa'.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol