Ar lwyfan fydeang

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Bydd pobl ddi-waith yn cael eu cyflogi wrth ddysgu sut i godi yurt

Bydd math o babell o Fongolia, yurt, gafodd ei gwneud gan bobl ddi-waith o Wynedd mewn cystadleuaeth sgiliau yr wythnos hon.

Cafodd staff a myfyrwyr Coleg Harlech eu dewis o gannoedd o ymgeiswyr i arddangos eu sgiliau yn sioe WorldSkills London yng Nghanolfan ExCel.

Mae disgwyl 150,000 o ymwelwyr ac mae penaethiaid y coleg yn gobeithio dod o hyd i brynwyr i'r pebyll fydd ar werth am £3,500.

Mae'r babell yn foethus ac eisoes yn cael ei defnyddio gan Goleg Harlech ar gyfer pobl ar gyrsiau yno.

Eisoes mae wedi bod yn ganolog i gynllun menter gymdeithasol Coleg Harlech sy'n bwriadu dysgu sgiliau newydd i'r di-waith a'u helpu i gael gwaith yn lleol.

Sgiliau defnyddiol

Dywedodd Cynrychiolydd Entrepreneuriaeth Coleg Harlech, Pitra Lundy: "Mae gennym gytundeb gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i greu 65 o swyddi yn Harlech ac fe fyddwn yn edrych ar reolaeth tir, ailgylchu, rheoli gwastraff ac amaethyddiaeth.

"Bydd pobl yn gallu dod aton ni sy'n ddi-waith a heb unrhyw sgiliau na chymwysterau.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae'r babell neu'r yurt yn foethus

"Fe fyddwn ni yn eu talu ac fe fyddan nhw'n medru dysgu sgiliau fydd o ddefnydd iddyn nhw yng nghefn gwlad Cymru.

"Os byddwn ni'n llwyddo i ddenu archebion yn Llundain fe fydd hynny'n wych. Fe fyddwn ni'n medru cyflogi mwy o bobl wedyn."

Ymhlith y sgiliau fydd yn cael eu dysgu bydd sgiliau garddio, sut i wneud blychau adar, creu clwydi helygen a sut i godi yurt.

Roedd angen pedwar diwrnod a 30 o bobl i godi'r babell gynta ac mae dwy bellach wedi eu codi ar stad goediog y coleg uwchben Harlech.

Nid pebyll cyffredin mohonyn nhw ac fe fydd angen caniatâd cynllunio ar y coleg i godi tair arall fydd yn cael eu gosod ar rent i ymwelwyr neu i bobl sy'n dod ar gyrsiau preswyl.

Yn ystod y sioe yn Llundain mae cynrychiolwyr o'r coleg hefyd yn dangos fideo hanner awr am yr hyn y mae Coleg Harlech wedi ei gyflawni.

Dywedodd y coleg fod y sioe yn gyfle i "godi eu proffil ar lwyfan fydeang".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol