Mam milwr yn rhoi help a chysur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun, Mae Teresa yn parhau i anfon bocsys i’r milwyr Prydeinig yn Afghanistan

Cadw ei hun yn brysur drwy helpu milwyr oedd ateb un ddynes o Gymru wrth ddygymod â'r ffaith bod ei mab gyda'r fyddin yn Afghanistan.

Aeth mab Teresa Crichlow, Siôn, draw i Afghanistan am y tro gyntaf yn 2008 fel aelod o Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Mae hi'n dweud bod llawer o'r milwr heb deuluoedd - ac felly angen cysur.

"Ar ôl tipyn, be wnes i oedd gyrru bocsys o bethau iddo, ond dyna fo'n ffonio adra yn dweud, 'mam, mae 'na lot o hogiau heb deulu - dwi wedi bod yn rhoi'r bocsys iddyn nhw'," meddai Teresa.

"Mi wnes i ddechrau ymgyrch a sgwennu at y siopau lleol.

"Roeddwn yn gyrru dau focs y dydd.

"Da ni'n gyrru pob math o bethau, llyfrau, ffrisbi, sebon a gwlanenni."

Erbyn hyn mae degawd wedi mynd heibio ers i luoedd arfog Prydain, America ac eraill gychwyn yr ymgyrch yn erbyn y Taliban.

Mae cannoedd o filwyr Cymreig wedi bod ar deithiau chwe mis i'r wlad gan ymadael a'u teuluoedd a'u ffrindiau.

Dywedodd Teresa fod anfon y parseli bwyd wedi bod yn help iddi gadw'n brysur.

"Wrth wneud hynny a gweithio'n llawn amser, ges i ddim lawer o amser i feddwl am Siôn; byswn wedi mynd yn hurt, yn aros adref yn meddwl amdano."

Roedd Teresa'n defnyddio gwefan Facebook i gadw mewn cysylltiad â'i mab.

"Yr unig beth oedd, pan roeddwn i yn y gwaith, os roedd fy ffôn symudol yn mynd efo rhif preifat arno, dyma fi'n meddwl mai rhywun o'r MOD oedd yno... yn dweud bod angen mynd i Selly Oak gan fod fy mab wedi brifo'n ofnadwy," meddai.

"Ond diolch i Dduw, daeth yr alwad byth.

"Mae rhywun fyny fanna yn edrych ar ei ôl o."

Mae'r fam yn dweud iddi ddeall pa mor wir oedd y peryg ar ôl sesiwn briffio gan y fyddin cyn i Siôn ddychwelyd i Afghanistan am yr ail dro.

"Mynd i Fae Conwy i wrando ar y swyddogion yn dweud, 'da chi'n sylweddoli na tydi nhw gyd am ddod adref."

"Ddaru o ein taro ni'n iawn, yn enwedig wrth glywed am Siôn yn ciwio i wneud ei phapurau yswiriant a'i ewyllys, yn hogyn ifanc 22 oed."

Mae hi'n dweud ei bod yn bwysig i deuluoedd y milwyr wneud yn siŵr eu bod yn siarad am bopeth.

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun, Mae’r Ffiwsilwyr yn paratoi i ddychwelyd i Afghanistan ym Mawrth 2012

"Mae'n ofnadwy gofyn i'ch mab beth fyddai am ddigwydd os oes rhaid ei gladdu, ond mae o wedi gadael llythyr i mi gyda'i ddymuniadau."

Dywedodd fod angen i rieni fod yn gryf a pheidio â dangos eu bod yn poeni.

Mae hi hefyd yn dweud fod y milwyr yn wahanol bobl ar ôl bod allan yn Afghanistan.

"Roedd Siôn yn ddistaw ofnadwy pan ddaeth yn ôl o'i daith.

"I mi, mae'n bwysig iddynt fynd yn ôl i'r bataliwn i siarad efo'r hogiau eraill, dim ond y nhw sy'n gwybod be sy' wedi digwydd.

"Cymerodd fisoedd i Siôn agor allan.

"Ond mi ffeindiodd allan fod ei bartner yn disgwyl ar ôl dod adref o Afghanistan, ac roedd o wrth ei fodd."

"Mae hi wedi helpu cadw fo'n positif ac wedi helpu o ddod o le tywyll."

Er hynny, mae Teresa yn bryderus y bydd ei mab yn gorfod dychwelyd i Afghanistan.

"Yn fy marn i, tydyn nhw ddim yn cael digon o gyflog," meddai.

"Pan mae'r bancwyr yn cael bonwsau mawr ar ôl rhoi'r wlad ar ei phen, a hogiau ni yn gorfod mynd heb gerbydau iawn na digon o hofrenyddion.

"Mae deng mlynedd wedi mynd heibio, a dydy o ddim yn mynd i wella. Gwell tynnu o 'na a gadael iddynt gwffio efo'i gilydd.

"Nes i erioed meddwl am y rhyfel yn Afghanistan cyn i fy mab mynd i ymladd yno. Dwi'n gwybod fod o'n un go iawn rŵan."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol