Dyfodol newydd i westy ar Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
Braslun o sut fydd bwyty’r Oystercatcher yn edrychFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dyma fraslun o sut fydd bwyty’r Oystercatcher yn edrych

Bydd y gwaith yn cychwyn i ddymchwel un o westai Ynys Môn er mwyn gwneud lle i fwyty newydd arbennig.

Ar safle Gwesty Llyn Maelog ger Rhosneigr fydd yr Oystercatcher yn cael ei adeiladu, gyda chogyddion ifanc, difreintiedig yr ynys yn cael gwaith yno.

Fe fydd y naw cadét ifanc - sydd wrthi'n dilyn cwrs arbennig coginio a lletygarwch yng Ngholeg Menai - ar y safle i weld y peiriannau malu wrth eu gwaith.

Bydd o leia' chwech ohonyn nhw yn sicr o gael gwaith yn y bwyty pan fydd yn agor yn 2012.

Mae'r prosiect yn rhan o ymgyrch gan deulu'r Timpsons, perchnogion y gadwyn o siopau stryd fawr.

Mae gan John ac Alex Timpson dŷ haf ar yr ynys, ac maen nhw eisoes wedi cyflogi pobl ifanc di-waith lleol ym mwyty'r White Eagle, Rhoscolyn.

'Cyfrifoldeb cymdeithasol'

"Mae'r cwmni yn un sy'n credu mewn cyfrifoldeb cymdeithasol," eglurodd Jools Payne sy'n gyfrifol am hyrwyddo'r cynllun.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cadetiaid wrthi'n dilyn cwrs coginio a lletygarwch yng Ngholeg Menai

"Maen nhw'n gweithio gyda throseddwyr ifanc yn y carchar, yn cynnig hyfforddiant iddyn nhw a swyddi ar ôl iddyn nhw gael eu rhyddhau er mwyn eu hannog i beidio ail-droseddu.

"Maen nhw wedi bod yn rhieni maeth i 90 o blant dros y 30 mlynedd diwethaf, felly mae rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yn bwysig, yn enwedig os ydyn nhw o dan anfantais oherwydd iddyn nhw fyw yng nghefn gwlad, gyda chyrhaeddiad addysg gwael, neu wedi eu heithrio yn gymdeithasol."

O'r 14 cadét a gychwynnodd y cwrs, 9 sydd ar ôl i dderbyn yr hyfforddiant a chymorth o dan arweiniad Roger Gorman, prif gogydd y White Eagle, a fu yn eilydd ym mwyty Gary Rhodes.

"Ar ôl dymchwel yr hen westy, bydd cwmni o'r Almaen yn dod â'r adeilad newydd draw mewn cit," eglurodd Jools Payne.

"Fe fyddan nhw'n codi'r adeilad mewn dim o amser, ac yna caiff ei adnabod fel yr Oystercatcher."

Bydd y cynllun yn chwilio am gogyddion ifanc newydd o fis Chwefror 2012.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol