Her i Wŷr Harlech

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae Zumba yn gyfuniad o Salsa, Samba a Thango

Mae Coleg Harlech yn galw ar ddynion y dref i ddod lawr i'r gampfa am ychydig o zumba.

Er i 70 o ferched ddangos diddordeb yn y dosbarth ffitrwydd sy'n seiliedig ar ddawnsio Latino, nid yw'r un dyn wedi cytuno i gymryd rhan.

Carys Wigglesworth, datblygwr cyrsiau byr Coleg Harlech oedd a'r syniad i ddod a'r ffordd newydd yma o gadw'n heini i'r dref.

"Mae Zumba yn fenter newydd a dwi'n hapus iawn ar ba mor boblogaidd yw'r dosbarthiadau," meddai Carys, sydd wedi lledaenu gwybodaeth am y cyrsiau drwy ei thudalen Facebook.

"Daeth y syniad am y dosbarthiadau Zumba ar ôl y ddrama gerdd Bliss, a gafodd ei chyfarwyddo gan Russell Grant yn ein theatr yma yng Ngholeg Harlech.

"Dwi yn gobeithio datblygu rhagor o gyrsiau o'r fath. Byddem yn cychwyn un Pilates yn Hydref, bydd gobeithio yn cynnwys ragor o'r gymuned."

Dywedodd Eirian Roberts, arweinydd y dosbarth Zumba, bod y ffordd newydd yma o ymarfer corff yn ffordd wych o gadw'n heini.

Dim dynion

"Mae o'n ddosbarth llawn egni wedi ei seilio ar rythmau rhyngwladol," meddai. "Rydym yn defnyddio curiadau Salsa, samba a thango ac mae yna lot o symudiadau dawns yn rhan ohono. Mae o 'gyd am gael y galon i weithio a defnyddio'r cyhyrau 'na.

"Mae gen i ferched proffesiynol, gwragedd tŷ a rhai ifanc yn cymryd rhan ond rydym dal i ddisgwyl am y dynion cyntaf sy'n ddigon dewr i daclo'r dosbarthiadau!"

Mae Isabelle Evans, 62, sy'n ffan fawr o'r dawnsio egniol, yn credu mai diffyg hyder sy'n atal y dynion rhag dod hefyd.

"Dwi'n credu bod dynion yn fwy swil na merched," meddai. "Dwi ddim yn siŵr pam.

"Dwi'n sicr os byddent yn dod draw a rhoi cynnig arno byddent yn ei fwynhau hefyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol