Penodi prif weithredwr newydd

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi penodi Iwan Davies yn brif weithredwr.

Roedd Gweinidog Llywodraeth Leol Cymru Carl Sargeant wedi gofyn i'r cyngor rannu'r swydd gydag awdurdod arall yn hytrach na phenodi o'r newydd.

Ond penderfynodd cynghorwyr Conwy y dylid hysbysebu'r swydd yn fewnol.

Cafodd Mr Davies, pennaeth gwasanaethau democrataidd a chyfreithiol Conwy, ei benodi ar ôl cyfarfod o'r cyngor sir ddydd Iau.

Straeon perthnasol