Rhybudd am gyllid bwrdd iechyd

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty'r Brifysgol, CaerdyddFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Un o gyfrifoldebau'r bwrdd yw Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd - ysbyty mwyaf Cymru

Mae pennaeth un o fyrddau iechyd Cymru wedi rhybuddio'i staff fod cyllid y bwrdd mewn cyflwr "difrifol."

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi gorchymyn atal recriwtio am y tro, a chyfyngu ar wastraff oherwydd pwysau ariannol "digynsail."

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad fod hyn yn adlewyrchu'n wael ar ddull Llafur o reoli'r gwasanaeth iechyd.

Cafodd Llywodraeth Cymru a'r bwrdd iechyd gais i ymateb.

Un o gyfrifoldebau'r bwrdd yw Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd - ysbyty mwyaf Cymru.

'Ateb yr her'

Mewn rhifyn arbennig o gylchlythyr i staff y mis yma, dywedodd prif weithredwr bwrdd Caerdydd a'r Fro, Jan Williams, bod "sefyllfa ariannol bresennol yn ddifrifol".

"Mae'n rhaid i mi bwysleisio cyn gryfed a phosib yr angen i bawb gydweithio i ateb yr her."

Ychwanegodd fod angen gweithredu ar frys er mwyn ateb y galw cyfreithiol i'r bwrdd dalu ffordd erbyn mis Mawrth nesaf.

Er mwyn gwneud hynny, rhaid i'r bwrdd arbed £87.8 miliwn.

Mae cynlluniau eisoes mewn grym fydd yn arbed £56.3 miliwn, ond mae Ms Williams yn cyfadde "bod risg ynghlwm a rhai o'r mesurau y bydd rhaid eu rheoli'n ofalus".

'Camreoli'

Fel rhan o weithredu brys, mae'r bwrdd wedi gorchymyn atal unrhyw recriwtio allanol ar unwaith.

Ni fydd pobl yn cael eu cyflogi o'r tu allan heb gymeradwyaeth bersonol y prif weithredwr.

Mae'r bwrdd yn ystyried y gost o gyflogi meddygon dros dro a gweithwyr asiantaeth er mwyn torri costau, ac mae cynllun arall i ryddhau staff yn gynnar yn cael ei gynnig i staff.

Daw hyn mewn cyfnod o bryder yn y Senedd am ad-drefnu'r Gwasanaeth Iechyd.

"Mae'r ddogfen yma yn feirniadaeth ddamniol o gamreoli'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru gan Llafur," meddai arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies.

Ymosododd Mr Davies ar Lywodraeth Cymru am beidio cadw gwariant ar iechyd - eitem ddrytaf ei gwariant - yn gyfartal a chwyddiant.

Galwodd hefyd ar y gweinidog iechyd, Lesley Griffiths, i wneud datganiad yn y Senedd.