Wrecsam: Diwedd cytundeb?

  • Cyhoeddwyd
Clwb Pêl-Droed WrecsamFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r clwb wedi wynebu cyfnod anodd iawn yn ddiweddar

Mae perchnogion Clwb Pêl-droed Wrecsam yn ystyried cynnal trafodaethau newydd a gwerthu'r clwb i rywun heblaw Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam.

Dywedodd y perchnogion fod yr ymddiriedolaeth wedi ceisio newid telerau'r cytundeb.

Roedd hynny, meddai'r perchnogion, "yn gwbl afresymol ac annerbyniol."

Dywedodd y clwb: "Bwriad y cyfarwyddwyr presennol yw gofyn am flaendal (na ellir ei ad-dalu) erbyn 5pm ddydd Llun, Medi 26.

"Byddai hyn yn caniatáu i drafodaethau barhau .. pe na bai hynny'n digwydd ni fydd yna ddewis ond dechrau trafodaethau ag eraill sydd â diddordeb mewn prynu'r clwb."

Mae'r perchnogion wedi honni bod y dryswch am ddyfodol y clwb yn gysylltiedig â phenderfyniad y rheolwr Dean Saunders i adael ddydd Gwener.

Ar Fedi 13 fe wnaeth y clwb a'r ymddiriedolaeth gyhoeddi eu bod wedi cytuno gwerthu'r clwb "mewn egwyddor".