BBC News Newyddion a mwy

Top Stories

Gwylio a Gwrando

Hefyd ar y we

Y diweddaraf

  1. Croeso i Senedd Fyw

    Senedd Fyw

    Bydd y cyfarfod llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Mark Drakeford.

    Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.