bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Tramor

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Tramor
Gogledd a Chanol America
De America
Ewrop
Affrica
Dwyrain Canol
Asia
Awstralasia a'r Môr Tawel

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Eisteddfod Trevelin 2004
Adroddiad o Eisteddfod Trevelin, Patagonia, gan Elen Davies

Bu eisteddfod Trevelin, Cwm Hyfryd ymlaen nos Wener a dydd Sadwrn Mai 21 a 22, 2004.

Eisteddfod y bobl ifanc oedd hi Nos Wener a chynrychiolaeth dda o gystadleuwyr lleol a rhai wedi teithio'n bell dan arweiniad Gladys Thomas o'r Gaiman.

Braf oedd gweld Sara Borda - oedd wedi cael y cyfle i ymweld â Chymru y llynedd a mynychu gwersi drwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Gyfun Gwyr - yn defnyddio ei Chymraeg wrth lywyddu'r eisteddfod ar noson y bobl ifanc.

Prif seremoni'r Sadwrn yw Cadeirio'r Bardd a beirnaid cystadleuaeth y Gadair eleni oedd y Prifardd Mererid Hopwood, sydd wedi ennill y Gadair a'r Goron yn ddiweddar draw yng Nghymru.

Mae wedi beirniadu'r gystadleuaeth hon unwaith o'r blaen yn y flwyddyn 2002 ac mi oedd wrth ei bodd i gael y cyfle i wneud eleni eto, ac yn falch o gael y cyfle i ail gydio yn y ddolen rhwng Ysgol Farddol Caerfyrddin ac Eisteddfod Trevelin.

Dyma rai o'i sylwadau am y gerdd fuddugol sef tair soned yn dwyn y teitl, "Ffydd, Gobaith, Cariad" gan "Awelon"

Dywed fod y bardd "yn amlwg wedi deall gofynion mesur y soned" a bod "cyffyrddiadau da hwnt ac yma a'r darllenydd yn synhwyro diffuantrwydd yr holi. Mae Awelon yn "erfyn", yn teimlo "pryder i enaid" ac yn chwilio am "ddehongliad ar y dirgel ffaith".

Mae hefyd yn llawenhau yng ngogoniant " y ddaear, y lloer a'r sêr".

A ymlaen i ddweud: "hoffais y syniad o 'swn' yn dod yn 'dawel'".

Dim ond pytaiu o'r feirniadaeth y gallwn gynnwys fan hyn wrth gwrs ond mae Mererid Hopwood yn groffen drwy ddweud:

"Gan ddiolch i Awelon am ymgeisio ac am ei waith. Dyma ddatgan teilyngdod i'r gadair a llongyfarch y bardd buddugol yn gynnes."Braf felly yw cael rhannu â chi luniau o'r bardd buddugol, Clydwyn ap Aeron Jones o'r Dyffyn.

Yn y llun cyntaf gwelir ef yn cael ei dywys i'r llwyfan gan Eric Cortinez a Sharon Williams ac yn yr ail lun gwelir rhan o seremoni'r cadeirio a'r coroni sy'n cyd redeg yn Eisteddfod Trevelin.

Yn y cendir mae Maer Trevelin a rhai o swyddogion yr Eisteddfod ac aelodau o Orsedd Y Wladfa.

Yn cael ei choroni am ysgrifennu'r gerdd orau yn yr iaith Sbaeneg y mae Hortensia Simms de Cantero y mae ei merch, Ana Clara, wedi ymgartrefu yng Nghymru ers sawl blwyddyn bellach.

Yn tywys Hortensia i'r llwyfan yr oedd Alin Sangiofanni a welir yn gwisgo crys T Ysgol Gymraeg yr Andes a Jennifer Williams.

Wrth son am Drevelin a'i heisteddfod rhaid i ni ddymuno'n dda i Bibiana Portugues sy'n fiocemegydd yn yr ysbyty yn Esquel ac sydd, gyda'i gwr, yn rhedeg hostel Casa Verde yn Nhrevelin gan ei bod wedi cael ei henwebu fel un o gystadleuwyr Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 2004.

Edrychwn ymlaen i glywed mwy a dymunwn pob lllwyddiant iddi yn enwedig gan ein bod yn gwybod mor galed y mae wedi gweithio i ddysgu'r Gymraeg a'i bod yn mwynhau cael ymwelwyr Cymraeg i'r hostel er mwyn cael y cyfle i ymarfer yr iaith gyda siaradwyr o Gymru.

de america

Yr Ariannin
Apel am pesos coch y delyn

Newyddion y Gaiman

Y Cymry a dynnodd ddeigryn i lygaid Chile

Cymorth i fyfyrwyr o'r Wladfa

Ymweliad criw Ystradgynlais

Gwneud Cymry Patagonia yn atyniad twristaidd

Eisteddfod Trevelin 2004

Taith côr i ymweld â gwreiddiau

Newyddion

Croesawu myfyrwyr 2006 yn y Cynulliad

Chwilio am lythyrau Gwladfawyr

Cofio Lewis Jones yn y Wladfa

Kyffin Williams ym Mhatagonia

Marw Ieuan May Jones

Agor Ysgol yr Hendre

Chwilio am wreiddiau

Newyddion Gorffennaf 2006

Taith bro'r Gadlas

Eisteddfod y Bobol Ifainc 2003

Teyrnged i ffotograffydd blaengar

O Batagonia i wlad ei dadau

Llwyddiant cynllun athrawon

Darlith i gofio Lewis Jones

Diwrnod y gêm

O Grymych i Ariannin

Dathliadau canmlwyddiant Coleg Camwy

Hwb i ddawns y glocsen

Angen cymorth yn Nhrelew

Croesawu ymwelwyr

Dod a'r Andes a Chaerdydd at ei gilydd

Ymweliad Llysgennad - ac efeillio

Cofio'r croesawydd siriol

Newyddion Rhagfyr

Newyddion Mehefin 2006

Cyhoeddi llyfr Bardd y Neuadd Wen

Darlledu Neges Ewyllys Da 2008

Cofio Moelona

Cofio'r Mimosa

Y Mimosa yn ôl yn Lerpwl

Ysgol feithrin

Michael D. Jones a'r Wladfa Gymreig

Newyddion Mawrth 2006

Marw Marta Rees, Plas y Coed

Marw Mair Davies

Ethol Cymro yn faer

Llyfrau Cymraeg yn cyrraedd y Wladfa

Yn y llwch a'r lludw

Cyfarfod Karen a Glyndŵr

John Daniel Evans - cyhoeddi llyfr am El Baqueano

Cyffroi'r ifanc ar ymweliad

O Fro Dinefwr i'r Wladfa

Enw newydd i ysgoloriaeth

Ennill Ysgoloriaeth Tom Gravell 2007

Aelodau newydd
Gorsedd y Wladfa 2008


Cofio Virgilio Horacio González

Glaniad - gwefan newydd hanes Patagonia

Newyddion da wrth ddathlu Gŵyl y Glaniad

Gŵyl y Glaniad 2005

Pecynnau i ysgolion

Darganfod y Gymraeg

Eisteddfod 2007

Cadair y Wladfa 2008 i Cefnfab

Ysgol y Dreigiau Bach

Cinio blynyddol

Croeso i gylchgronau Cymraeg

Ymweliad Cor Merched y Gaiman

Marw cerddor neilltuol

Ysgol Trelew

Cyfarfod Chwaraewyr rygbi 2006

Cadair y Wladfa 2005

'Niwtraleidio'r' Gymraeg ym Mhatagonia

Cyhoeddi hanes Bethlehem

Chwilio am athrawon i'r Wladfa - 2007

Athrawon 2007

Arwyddion dwyieithog

Colli bardd swynol

Hanes yn y Gymraeg mewn hen felin

Alwina - bywyd o gywirdeb a safon

Paratoi i ddathlu canrif a hanner

Mimosa - canmol y fenter

Y Mimosa

Maradona:

Lluniau Patagonia

Marw Irma - prif lenor Y Wladfa a golygydd Y Drafod

Sgrech y dathlu!

Merch y paith yn cymharu Cymru a Phatagonia

Cofio Fred Green

Edrych ymlaen at lanolin

Profiad Patagonia

Dathlu Gwyl Dewi yng Ngwlad y Chwys...

Dafydd Du ym Mhatagonia

Nadolig yng ngwres yr haf

Dathlu rhan Cymry yn antur ynys newydd

Ymweliad Côr y Wladfa

Dwr a bwledi plastig yn Nhrelew
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy