bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Tramor

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Tramor
Gogledd a Chanol America
De America
Ewrop
Affrica
Dwyrain Canol
Asia
Awstralasia a'r Môr Tawel

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Mair Davies Marw Mair Davies
Cathrin Williams yn cofio cenhades Gymraeg Patagonia

Yn sydyn ac annisgwyl mewn ysbyty yn Nhrelew, Patagonia, bu farw Mair Davies, yn 74 oed, Awst 20 2009 - neu Miss Mair fel y galwai llawer hi,

Un o Bentre-cwrt, Llandysul, oedd Mair Davies yn wreiddiol ond daeth yn rhan annatod o'r Wladfa, yn 'sefydliad' i'r fath raddau na ellir dychmygu'r lle hebddi.

Aeth yno'n ferch ifanc tua deugain a phump o flynyddoedd yn ôl ac aros yno weddill ei hoes.

Nid dyna oedd y bwriad gwreiddiol. Aethai i Ariannin fel cenhades gyda'r Methodistiaid a chael ei hanfon gyntaf i Bariloche i ddysgu Sbaeneg, gan mai ymhlith y Sbaenwyr y bwriadwyd iddi weithio.

Fodd bynnag, erbyn i'w chytundeb ddod i ben roedd Mair wedi dod i adnabod Cymry'r Wladfa ac wedi penderfynu aros am ragor o amser er mwyn cynorthwyo yn y capeli Cymraeg.

Er na fu hi yn weinidog swyddogol ar y capeli hynny, rhoes ei holl egni i'w gwasanaethu gan bregethu ar y Suliau ac ymweld â'r aelodau gan ddod â chysur i lawer teulu mewn adfyd.

Gwelodd yr angen am siop fyddai'n gwerthu llyfrau Cristnogol ac agorodd un yn Nhrelew ac ymhen blynyddoedd un arall yn Comodoro.

Ond oherwydd pellter fan honno o'r Dyffryn fe'i caeodd ac agor un ym Mhorth Madryn.

Bydd bwlch ar ei hôl na ellir ei lenwi, nid yn unig o fewn y capeli Cymraeg, ond ymhlith yr holl rai oedd wedi eu swyno gan ei phersonoliaeth hawddgar a'i chymwynasgarwch diderfyn.


de america

Yr Ariannin
Apel am pesos coch y delyn

Newyddion y Gaiman

Y Cymry a dynnodd ddeigryn i lygaid Chile

Cymorth i fyfyrwyr o'r Wladfa

Ymweliad criw Ystradgynlais

Gwneud Cymry Patagonia yn atyniad twristaidd

Eisteddfod Trevelin 2004

Taith côr i ymweld â gwreiddiau

Newyddion

Croesawu myfyrwyr 2006 yn y Cynulliad

Chwilio am lythyrau Gwladfawyr

Cofio Lewis Jones yn y Wladfa

Kyffin Williams ym Mhatagonia

Marw Ieuan May Jones

Agor Ysgol yr Hendre

Chwilio am wreiddiau

Newyddion Gorffennaf 2006

Taith bro'r Gadlas

Eisteddfod y Bobol Ifainc 2003

Teyrnged i ffotograffydd blaengar

O Batagonia i wlad ei dadau

Llwyddiant cynllun athrawon

Darlith i gofio Lewis Jones

Diwrnod y gêm

O Grymych i Ariannin

Dathliadau canmlwyddiant Coleg Camwy

Hwb i ddawns y glocsen

Angen cymorth yn Nhrelew

Croesawu ymwelwyr

Dod a'r Andes a Chaerdydd at ei gilydd

Ymweliad Llysgennad - ac efeillio

Cofio'r croesawydd siriol

Newyddion Rhagfyr

Newyddion Mehefin 2006

Cyhoeddi llyfr Bardd y Neuadd Wen

Darlledu Neges Ewyllys Da 2008

Cofio Moelona

Cofio'r Mimosa

Y Mimosa yn ôl yn Lerpwl

Ysgol feithrin

Michael D. Jones a'r Wladfa Gymreig

Newyddion Mawrth 2006

Marw Marta Rees, Plas y Coed

Marw Mair Davies

Ethol Cymro yn faer

Llyfrau Cymraeg yn cyrraedd y Wladfa

Yn y llwch a'r lludw

Cyfarfod Karen a Glyndŵr

John Daniel Evans - cyhoeddi llyfr am El Baqueano

Cyffroi'r ifanc ar ymweliad

O Fro Dinefwr i'r Wladfa

Enw newydd i ysgoloriaeth

Ennill Ysgoloriaeth Tom Gravell 2007

Aelodau newydd
Gorsedd y Wladfa 2008


Cofio Virgilio Horacio González

Glaniad - gwefan newydd hanes Patagonia

Newyddion da wrth ddathlu Gŵyl y Glaniad

Gŵyl y Glaniad 2005

Pecynnau i ysgolion

Darganfod y Gymraeg

Eisteddfod 2007

Cadair y Wladfa 2008 i Cefnfab

Ysgol y Dreigiau Bach

Cinio blynyddol

Croeso i gylchgronau Cymraeg

Ymweliad Cor Merched y Gaiman

Marw cerddor neilltuol

Ysgol Trelew

Cyfarfod Chwaraewyr rygbi 2006

Cadair y Wladfa 2005

'Niwtraleidio'r' Gymraeg ym Mhatagonia

Cyhoeddi hanes Bethlehem

Chwilio am athrawon i'r Wladfa - 2007

Athrawon 2007

Arwyddion dwyieithog

Colli bardd swynol

Hanes yn y Gymraeg mewn hen felin

Alwina - bywyd o gywirdeb a safon

Paratoi i ddathlu canrif a hanner

Mimosa - canmol y fenter

Y Mimosa

Maradona:

Lluniau Patagonia

Marw Irma - prif lenor Y Wladfa a golygydd Y Drafod

Sgrech y dathlu!

Merch y paith yn cymharu Cymru a Phatagonia

Cofio Fred Green

Edrych ymlaen at lanolin

Profiad Patagonia

Dathlu Gwyl Dewi yng Ngwlad y Chwys...

Dafydd Du ym Mhatagonia

Nadolig yng ngwres yr haf

Dathlu rhan Cymry yn antur ynys newydd

Ymweliad Côr y Wladfa

Dwr a bwledi plastig yn Nhrelew
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy