bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Tramor

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Tramor
Gogledd a Chanol America
De America
Ewrop
Affrica
Dwyrain Canol
Asia
Awstralasia a'r Môr Tawel

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Dosbarth Cymraeg Pittsburgh
Hanes dosbarth Cymraeg Cymdeithas Dewi Sant Pittsburgh gan Pauline Lewis

Ym mis Mawrth 2005 sefydlwyd Dosbarth Dysgu Cymraeg gan Gymdeithas Dewi Sant Pittsburgh.

Yn ystod y sesiwn gyntaf bu'r dosbarth yn dilyn rhaglen Catchphrase y BBC dros gyfnod o ddeg wythnos.

Erbyn hyn rydyn ni ar ein trydedd sesiwn ac yn defnyddio'r llyfr Welcome to Welsh gan Heini Gruffudd.

Mae'r nifer yn y dosbarth yn dal i gynyddu. Ar hyn o bryd mae gyda ni tua 13 aelod.

Mae'r aelodau'n dysgu Cymraeg am amrywiol resymau.

Mae rhai wedi darganfod fod eu cyndeidiau'n Gymry, mae un aelod wedi priodi Cymro sy newydd symud i'r Unol Daleithiau, tra mae eraill wedi'u hudo gan ddiwylliant Cymru, y bobl ac, wrth gwrs, yr iaith.

Aelodau o'r dosbarth Rhob Evans, siaradwr Cymraeg a ddysgodd Saesneg fel ail iaith, yw ein tiwtor.

Ganwyd Rhob yn Aberystwyth ac fe'i magwyd ym mhentrefi cyfagos Penuwch a Llanilar, lle'r oedd mwyafrif y boblogaeth yn siarad Cymraeg.

Ar ôl cyfnod yn astudio biocemeg, daeth draw i Ogledd America ym 1974.

Bu'n byw yn Indiana, California, Ottawa ac Ohio cyn symud i Pittsburgh ym 1985.

Mae'n aelod o staff Prifysgol Pittsburgh.

Cymraes yw ei wraig, Liz, ac mae ganddynt bedwar o blant: Idris, Rhiannon, Eleri a Teyrnon, a thri chorgi Sir Benfro: Gwen, Dewi a Myfi.

 • Beth am anfon gwybodaeth am eich gweithgareddau Cymraeg chwi mewn gwledydd tramor. Clicio i anfon e-bost - gan roi'r pennawd "Tramor" iddo.


 • ewrop

  Unol Daleithiau America
  Barddoniaeth mewn maen a phren

  Dathlu yng Nghwm Jones!.

  Aloah Hawaii

  Hawaii: Rhywbeth i bawb yn Kauai

  Cwyn Cymry Arizona am y Wall Street Journal

  Cofio Goronwy ymhell o gartref

  Etholiad America

  Lobsgows etholiadau'r Unol Daleithau

  Dysgu Cymraeg yng nghefn gwlad Efrog Newydd

  Cymraes yn Chicago

  Dosbarth Cymraeg Pittsburgh

  Cyfarchion o Siapan, Dubai a'r America

  Dathlu Gwyl Dewi yng Ngwlad y Chwys...

  Ci'r Cymry fu'n nofio gydag Arlywydd America

  Cymdeithas Gymraeg yn yr Unol Daleithiau

  Côr sy'n uno cyfandir

  Neges Gŵyl Dewi Bush!

  'Pawb a'i Farn' yn Efrog Newydd

  Cynghrair Gymraeg Arizona

  Ymlacio a dysgu termau newydd

  Ar yr hewl yn America

  Ymgartrefu mewn ardal gyfeillgar

  Etholiad Arlywyddol 2004
  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy