BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
C2 ar Radio Cymru

BBC Homepage
HAFAN Cymru
Newyddion
Chwaraeon
Radio Cymru
C2
Adolygu CDs
Adolygu Gigs
Amserlen
Cyflwynwyr
Cysylltiadau
Dewis Huw
Dewis Huw
Dewis Lisa
e-Gofnod
Galeri C2
Gêm C2
Gigs
Gwegamerâu
Gwesteion
Labeli
Newyddion
Prynu ar y we
Sesiwn Acwstig
Sesiwn C2
Storïau
Siart

Bitesize TGAU
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
C2 ar Radio Cymru C2 ar Radio Cymru
Amledd...
Llanfrothen, Ebrill 2006
Nicky John


Lle a phryd?
Ring (neu'r Brondanw Arms) Llanfrothen

Y Bandiau?
Amledd - gyda Rhian Williams yn canu; Billy Thomson ar y ffidil - (ia, y fo 'di 'ffidlwr' Meic Stevens!!!); Dave Edwards ar y gitâr; Dave 'Taif' Ball ar y bàs, a Steve Roberts ar y drymiau.

Enw'r adolygydd
Nicky John

Awyrgylch?
Yn ôl yr arfer, roedd yr awyrgylch yn y Ring yn ddigon ymlaciol, gyda pawb yn enjoio beint - neu saith(!) - ar ddiwedd eu hwythnos gwaith. Piti braidd i'r band, nad oedd llawer o'r bobl yma wedi ymweld a'r dafarn yn unswydd i wrando ar y band. Serch hynny, roedd digon i'w gweld yn mynd a dod - wedi eu diddori gan arddull 'wahanol' y grŵp.

Trac y noson?
Yn bersonol, dwi'n meddwl mai 'Cân Mabon' oedd trac y noson i mi, gan i'r geiriau 'Yfory y ddaw unwaith eto...'parhau i ganu yn fy mhen am weddill y noson - a'r bore wedyn hefyd!

Disgrifiwch y perfformiad
Roeddwn i'n cydymdeimlo braidd gyda'r band am nad oedd yna llawer o bobl wedi troi allan i'w gweld. Fel mae nifer o berfformwyr yn dweud, mae'n haws o lawer canu o flaen llond ystafell o bobl nac ydi o i ganu o flaen jyst un neu ddau, a dwi'n meddwl fod hynny wedi ymddangos yn wir yn yr achos yma.

Serch hynny, effeithiodd y 'diffyg gynulleidfa' ddim ar fy marn i o'r grŵp, Os ydych chi'n hoffi amrywiaeth o gerddoriaeth, ac am glywed rhywbeth ychydig yn wahanol, yna mae Amledd yn grŵp gwerth gwrando arnynt. Mae yna rhywbeth swynol yn llais trawiadol Rhian Williams - efallai'r ffaith nad ydi hi'n swnio fel un o'r cantoresau arferol 'dan ni 'di arfer magu yma yng Nghymru fach sy'n gwneud iddi sefyll allan. Roedd clywed Billy Thomson ar y ffidil yn brofiad yn ei hun. Credaf fod y ffaith fod un aelod o'r gynulleidfa wedi mynd draw ato a ysgwyd ei law ar ddiwedd y noson yn dweud digon. Roedd o'n ffantastig.

Uchafbwynt y noson?
Unwaith eto, mae'n rhaid canmol y ffidlwr!!!! Os ydych chi am brofiad ychydig yn wahanol, rhowch gyfle iddyn nhw!

Isafbwynt y noson?
Roedd yn amlwg fod y band - a'r gantores Rhian Williams - yn ymwybodol o'r 'diffyg gynulleidfa'. Roeddwn yn difaru, nad oedd yr ystafell yn llawn dop er mwyn iddynt ymlacio ychydig yn fwy, a mwynhau'r profiad.

Safle Gwe Perthnasol
Gwefan Amledd


Gwrando Eto

Holl raglenni C2, ar gael i wrando eto unrhyw amser am 7 diwrnod.

Podlediad

Lawrlwytha Pod C2 - darnau gorau C2 pob wythnos ar gyfer dy chwaraeydd MP3. Beth yw podlediad?

Gwylia hwn!

Fideos a setiau byw o gigs gorau'r Steddfod!Amserlen C2:
Wythnos y Cyflwynwyr

Cysylltiadau, artistiaid, bandiau...


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy