BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig

BBC Homepage
Hafan Cymru

Adref

Gem
Holi'r Ci
Cymarfer

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pos Croeseiriau
Pa mor dda yw'ch Cymraeg?

Croeso i fy ngwefan sydd yn cynnig her i siaradwyr Cymraeg i loywi iaith.
Chwaraewch gemau ieithyddol neu astudiwch becyn Cymarfer. Gallwch hefyd ddarllen atebion i gwestiynau anfonwyd ataf!
holi'r ci
Pos Croeseiriau Dic Penderyn Diarhebol
Cybolfa Ystyrlon Rhoi Cymru yn ei lle
Cymarfer

Pecyn ar-lein rhyngweithiol yn cynnig amrywiaeth o ymarferion ieithyddol.
0871 230 0017

Ffoniwch linell gymorth Cymraeg i Oedolion i ddarganfod dosbarthiadau gloywi Cymraeg lleol neu e-bostiwch iaith@galw.org
Croeso i Ieithgi, gwefan arbennig Cumberland, yr unig gi sydd â gradd doethur yn y Gymraeg. Cynlluniwyd y wefan hon er mwyn i bobl rhugl eu Cymraeg gael profi eu galluoedd. Rhowch gynnig ar y gêmau, a chewch weld beth yw ieithgi go-iawn!

Cumberland yw'r ci o'r rhaglen deledu i ddechreuwyr yn y Gymraeg, Colin and Cumberland. Yn y rhaglen honno, mae Cumberland yn defnyddio ei feistrolaeth o'r Gymraeg i ddrysu ei berchennog, y dysgwr brwd ond anffodus, Colin. Cliciwch ar logo Colin and Cumberland i ymweld â'r wefan honno.

Datblygwyd ar ran BBC Cymru gan Ganolfan Bedwyr gyda chymorth ELWa
Colin and CumberlandAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy