BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Cerddoriaeth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwarae'r ffidil Cerddoriaeth
Mae'r Cymry yn genedl gerddorol medden nhw, ac mae seiniau cerddorol o bob math i'w clywed ar y tudalennau yma - o sŵn y sîn roc i gorau, bandiau pres a mwy; felly peidiwch â chadw'n ddistaw, cadwch sŵn!
Derwyddon Dr Gonzo A - Y
Ein harchif o dudalennau ar gyfer bandiau ac artistiaid yr ardal.
Rhys Mwyn a Lisa Jên Cerddoriaeth a lle
Mae sîn Blaenau, Bethesda a Llanrwst dan sylw Rhys Mwyn yn ei gyfres radio.
Aelod o gor Glanaethwy yn canu 'Last Choir Standing'
Pa mor bell aiff Ysgol Glanaethwy ar raglen talent y BBC?
Plant yn canu carolau Carolau Nadolig
Gwyliwch fideos o blant yr ardal yn canu dwy garol Nadoligaidd.
Bryn Fôn Fôn yn y Faenol
Cyfweliad arbennig gyda Bryn Fôn am y Faenol a bod yn rocar dros 50.
Caryl Hughes Byd yr opera
Mae'r gantores ifanc yma'n benderfynol o lwyddo ym myd yr opera.
Cass Meurig a'r crwth Gwerin
Cyfoeth cerddoriaeth werin a'n hofferynnau traddodiadol.
Pesda Roc Gwyliau
Canllaw i wyliau cerddorol mawr a bach y gogledd orllewin.
Catrin Jones Electro
Dwy DJ lleol sy'n sôn sut siâp sy' ar fyd drum'n'bass a dawns yr ardal.
Gruff Rhys Gwreiddiau Dwfn
Gruff Rhys a dylanwad Bethesda arno fo a'i gerddoriaeth.
Gwyn Hughes Jones Oriel yr Enwogion
Sêr lleol y byd cerdd o'r clasurol i'r cyfoes.
Cajuns Denbo Cerddoriaeth Cajun
O Louisiana i lwyfannau Cymru: hanes miwsig Cajun dros y canrifoedd.
Treflyn Jones Chwaeth y 60au
Roedd y ddelwedd iawn yn hollbwysig i'r canwr Treflyn Jones yn y chwedegau.
Lantern Talent Newydd
Gwrandewch ar enillwyr cystadleuaeth Talent Newydd i fandiau.
tiwba Bandiau pres/arian
Pwy sy'n chwythu ei utgorn ac yn lle ym myd y bandiau pres ac arian?
canu Corau
Ewch amdani, ymunwch â chôr! 'Dach chi'n gwybod eich bod chi eisiau ...
Paul Dooley'n chwarae'r delyn Llawysgrif ap Huw
Mae llawysgrif cerddorol yn dal i greu cynnwrf 400 mlynedd yn ddiweddarach.
Croeso
Yn y dechreuad roedd Bob Roberts Tairfelin, nosweithiau llawen, bandiau pres, telynau a cherdd dant. Yna daeth Dafydd Iwan, Toni ac Aloma a Hogia'r Wyddfa. Cyn hir, roedd gigs yng Nghorwen, Maffia a Pesda Roc a daeth boi o Bant Glas yn un o sêr opera mwya'r byd. Ymunwch â'r bwrlwm cerddorol sy'n dal yn fyw yn yr ardal heddiw: talentau gorau'r 'sîn roc', gwyliau cerddorol gwych a rhai o gorau gorau Cymru!

Radio Cymru
Digwyddiadau
Adolygiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy