bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Cymru'r Byd


A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Straeon
Wythnos o Feddwl
Meddygol
Llythyrau
Miss Jones

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Be sydd newydd ddigwydd? Be sydd newydd ddigwydd?

Stribed newyddion diweddaraf
ar gyfer eich sgrîn chi
Mae ein stribed newyddion yn eich galluogi i gadw llygad ar y newyddion drwy'r amser dim ots beth arall ydych chi'n ei wneud ar eich cyfrifiadur.

Y penawdau diweddaraf ar eich sgrîn drwy'r amser.

Gallwch lusgo'r stribed a'i osod lle bynnag ydych chi ei eisiau ar eich sgrîn.

Mae'r stribed yn chwilio am stori newydd bob chwarter awr.

Does dim ffordd well o gadw llygad ar y newyddion tra'r ydych yn defnyddio eich cyfrifiadur.

Stribed Newyddion Cymru'r Byd - Y newyddion diweddaraf cyn gynted ag y maen digwydd.


I ddadlwytho'r Stribed Newyddion cliciwch
Yma


Manylion technegol: Ar gyfer PC yn unig, nid Mac.

Wrth ddadlwytho rhoddir y dewis ichi o gael y stribed i ymddangos ohono'i hun pan fyddwch yn cychwyn eich cyfrifiadur.

Bydd yn gweithio gydol yr amser cyn belled a'ch bod ar y rhyngwe.


 
Wythnosau Blaenorol:


Chwiliwch
Chwiliwch
Chwiliwch
Chwiliwch
Cyfoes
Cofio gof gwlad
Atgofion am gyfnod sydd wedi darfod yng nghefn gwlad Cymru

John RobertsAr drywydd John Roberts
Dyn sy'n dipyn o sant


Straeon a lluniau o Eisteddfod Eryri 2005


Cofio Gwenynen Gwent
Cymdeithas Arglwyddes Llanofer

Wythnos o Feddwl
Y Parchedig Aled Edwards yn rhoi'r byd yn ei le.
Wythnos o FeddwlAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy