bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Cymru'r Byd


A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Straeon
Wythnos o Feddwl
Meddygol
Llythyrau
Miss Jones

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Beth sy'n tynnu sylw'r bachgen hwn?

Llyfrgell Genedlaethol yn chwilio am eich help chi

Chwefror 2004

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn chwilio am eich help chi er mwyn cael mwy o wybodaeth am luniau yn ymwneud â gyrfa Gwynfor Evans.

Cyflwynwyd cannoedd o ffotograffau sy'n gysylltiedig ag aelod seneddol cyntaf erioed Plaid Cymru i'r Llyfrgell yr wythnos diwethaf.

Ymhlith y pedwar bocsiad o luniau y mae dau yn arbennig y mae'r Llyfrgell angen mwy o wybodaeth ynglyn â hwy.


"Cyfarfod a gynhaliwyd fel rhan o Ymgyrch Senedd i Gymru ydi un ohonyn nhw a'r llall yn ymwneud â digwyddiad ym Mhencader," meddai Sion Jobbins o'r Llyfrgell.

"Ond does yna ddim mwy na hynny o wybodaeth ar gefn y lluniau felly fe fyddem yn falch iawn o gael gwybod mwy," ychwanegodd.

Mae'r llun o Bencader yn dangos seindorf yn arwain gorymdaith gyda bachgen ifanc yn edrych arni o'r ymylon a byddai'n ddiddorol cael gwybod pwy yw'r bachgen ac unrhyw wybodaeth arall am yr amgylchiad.

Mae'r cannoedd o luniau sydd yn y bocsus a gyflwynwyd gan Rhodri Glyn Thomas, AC Plaid Cymru Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, yn dyddio o'r pumdegau hyd y saithdegau cynnar gyda'r rhan fwyaf yn ymwneud â'r cyfnod pan enillodd Gwynfor Evans is-etholiad hanesyddol Caerfyrddin dros Blaid Cymru yn 1966

"Mae'r casgliad yn gofnod gwleidyddol pwysig o gyfnod gwleidyddol diddorol yn hanes Cymru," meddai John Graham Jones, Pennaeth Archif Wleidyddol Cymru y Llyfrgell Genedlaethol sydd wedi galw ar bleidiau eraill i ystyried trosglwyddo casgliadau tebyg.

Darganfuwyd y pedwar bocs mewn cwpwrdd yn swyddfa Plaid Cymru yn Heol y Gwynt, Rhydaman, wrth i staff dacluso'r stafell ac mae'n debyg iddyn nhw ddod yno o swyddfa'r Blaid yng Nghaerfyrddin.

Ebostiwch

Llyfrgell Genedlaethol Cymru


Mwy

Wythnosau Blaenorol:


Chwiliwch
Chwiliwch
Chwiliwch
Chwiliwch
Cyfoes
Cofio gof gwlad
Atgofion am gyfnod sydd wedi darfod yng nghefn gwlad Cymru

John RobertsAr drywydd John Roberts
Dyn sy'n dipyn o sant


Straeon a lluniau o Eisteddfod Eryri 2005


Cofio Gwenynen Gwent
Cymdeithas Arglwyddes Llanofer

Wythnos o Feddwl
Y Parchedig Aled Edwards yn rhoi'r byd yn ei le.
Wythnos o FeddwlAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy