BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adolygiadau a straeon adolygiadau a straeon
Ble Wyt Ti Rhwng?
Sbarduno atgofion ond anodd ei ddarllen
 • Adolygiad Angharad Dubheasa o Ble Wyt Ti Rhwng? gan Hefin Wyn.


 • Refferendwm 1979 a sefydlu S4C yw man cychwyn y gyfrol yma gan Hefin Wyn sy'n croniclo hanes canu poblogaidd Cymraeg, ac sy'n ddilyniant i'w gyfrol ar hanes y 60au a'r 70au, Be Bop a Lula'r Delyn Aur.

  Clawr y llyfr Fel newyddiadurwr sydd yn ymddiddori'n y sîn roc a phop yng Nghymru, mae Hefin Wyn yn un delfrydol i fynd i'r afael â'r pwnc ac, yn wir, yn ystod cyfnod ei gyfrol gyntaf, sef y Chwedegau a'r Saithdegau, roedd yn ohebydd adloniant gyda phapur newydd Y Cymro.

  Cymeriadau lliwgar
  Mae stori canu poblogaidd Cymraeg o 1980 i 2000 yn cael ei dweud drwy gyfres o erthyglau, cyfweliadau ac adolygiadau o wahanol ffynonellau - o Golwg i Sgrech, yn ogystal â rhai Saesneg fel yr NME a Mojo.

  Daw rhai o gymeriadau mwyaf lliwgar y cyfnod yn fyw drwy eu geiriau ei hunain mewn dyfyniadau rhwng geiriau Hefin.

  Daw naws yr Wythdegau o obaith a mentro i'r amlwg drwy rai o fandiau mwyaf arloesol y cyfnod, fel Yr Anrhefn, Datblygu a Llwybyr Llaethog drwodd i 'Cŵl Cymru' y Nawdegau a rhai o fandiau mwyaf poblogaidd heddiw.

  Sawl cwestiwn
  Mae yna gefndir gwleidyddol i'r llyfr a cheir digon o sôn am y frwydr dragwyddol rhwng y Saesneg a'r Gymraeg.

  Serch hynny, roedd gen i sawl cwestiwn yn dal heb eu hateb wedi cyrraedd y dudalen olaf, gan nad oedd barn yr awdur yn rhy glir.

  Ddim yn hawdd
  Yn glamp o lyfr dydi hwn ddim yn un hawdd i'w ddarllen a buaswn yn argymell y rhai hynny sy'n mynd i'r afael â'r dasg i feddu ar ddiddordeb, gwybodaeth a dileit yn y cyfrwng yn barod.

  Gall y llyfr ddarllen fwy fel traethawd ar adegau gan ei wneud yn un anodd i'w ddilyn ac yn anos i gynnal diddordeb.

  Mae'r amrywiaeth o ffynonellau i'w chymeradwyo ond ar brydiau mae'n tueddu iddo fod yn llyfr 'swnllyd' iawn gyda'r holl leisiau gwahanol.

  Serch hynny, mae'n llyfr pwysig o ran adrodd hanes y sîn Gymraeg cyn i bethau fynd yn angof.

  Sbarduno atgofion
  Er bod yna ambell i gamgymeriad ffeithiol, credaf, o ystyried y doreth o wybodaeth a gyflwynir, y gellir maddau hynny i'r awdur.

  Mae ceisio rhoi ugain mlynedd o hanes mewn un llyfr yn her fawr ac er na chredaf fod y gyfrol hon mor llwyddiannus yn ei bwriad ag oedd Be Bop a Lula'r Delyn Aur mae'r awdur yn deffro llawer o atgofion melys am ddigwyddiadau'r byd cerddorol yn ystod y cyfnod pwysig hwn yn hanes roc a phop Cymru.

 • Gweler Gwales Cliciwch


 • Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  adnabod awdur
  Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy