BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

24 September 2014
CornwallCornwall

BBC Homepage
»BBC Local
Cornwall
Things to do
People & Places
Nature
History
Religion & Ethics
Arts and Culture
BBC Introducing
TV & Radio

Sites near Cornwall

Devon http://www.bbc.co.uk/devon

Related BBC Sites

England
 

Contact Us


Hear the news read in Cornish
Rod Lyon presents the news in Cornish
Hear Rod Lyon presenting

Each week on the BBC Cornwall website you can hear the news in Cornish.

Rod Lyon, Grand Bard of the Cornish Gorsedd, keeps you informed of the news and happenings in the area.

WATCH and LISTEN
audio To hear the news in Cornish you will need to download a free version of Realplayer.

BBC download guide

Free Real player

PRINT THIS PAGE
View a printable version of this page.

Each week you can now hear Rod Lyon present An Nowodhow - The News In Cornish.

So wherever you are in the world keep up to date with the news from Cornwall.. in Cornish!

Click here to listen to the weekly news in Cornish with Rod Lyon

An Newodhow, 22 Me 2005

Gorthewer da, ha dynergh mur dheugh why dhe dhyllans a'n seythen ma 'An Newodhow'.

Newodhow da rag an re yn Kernow a gar eva gwyn! Nans yu 15 bledhen mar qurug nebonen leverel bos gwyn gwres yn Kenow, tus a wrussa wherthyn orta, mes y'n jeth hedhyu yth yu mater dyffrans yn-tyen. An wryoryon gwyn aga honen a wre leverel bos aga gwyn heb mur a vlas ha sawor. Ny wrons-y leverel hedna lebmyn.

Bob Lindo, gwryer gwyn yn Kernow yu onen an re neb re brovas y honen an trelyansow yn fortyn rag ascororyon gwyn. Yn-meth ef, "'Then-ny an brassa ges yn Kernow pan wren-ny dalleth agan negys yn 1989, mur a dus a brederas del en-ny muscok." Aban ve hedna leverys, Mr. Lindo, 55 bloth, re wruk brassa radn a'y vrusysy dybry - po y coth dhym leverel - eva, aga geryow.

Y'n jeth hedhyu ef a ascor 65,000 botel a wyn Nans Camel an vledhen, ha pub bledhen ef a werth kebmys as del yl-ef ha'y bara ascorra. Yn-whyr, ymava y'n ur-ma owth encressya braster y wynlan a 9 erow dhe 16. Selys yn nans tek yn Kernow Cleth, an wynlan ynweth a den orty-hy 15,000 havyas gans seghes mur pub haf.

"Ny wrussyn-ny argemmyna," yn-meth Mr. Lindo, "yn le ny re be pur fusyk - agan kensa gwyn a waynyas medal brons yn kesstryf. Ny a dhyllas erthygel y'n gwask, ha dre hemma an gwerthow a devas ha ny a besyas gwaynya moy a bewosow. Ena tus a dhallathas kewsel a-dro dhyn-ny."

Lebmyn gwyn Nans Camel yu provyes gans nyver an gwella bostyow y'n RU, gans an gorvarghasow Waitrose hag Asda, ha lyes marchont gwyn anserghak.

Try fyscajor synsys dre byskessa heb lecyans gwelen yn Kernow re be erghys dhe be ogas ha £1,000 yn spalow ha costys. An byscajoryon, pub anedha havyas, a ve kychys gans sodhogyon pyskyeth an Gannasyeth Kerghenedhek dres patrolyow kebmyn a avenow ha loghow.

Spal an ughella, £312, a ve res gans Justysyow Kernow Est dhe Thomas Grylls, rag pyskessa y'n Avon Fawyth dres an seson deges. Grylls, dyworth Luton, a leverys del era ganso lecyans pyskessa, mes y fe prevys nag era. Grylls, neb a leverys del vya-ef ow pyskessa rag truthow gell, a ve erghys dhe be £60 cost wosa pledya cablys dhe offens yndan an Reth Pyskyeth a Eogos ha Dowr Fresk, 1975. An offens a ve gwres dhe Bons Ashford ogas dhe Lyskerrys.

Christopher Cunliffe dyworth Bolton yn Syr Lancs a ve spalys £272 gans £60 cost rag pyskessa dhe Polcrun Porth, ogas dhe Dowan Blystra, heb lecyans gwyw. An tressa pyscajor o Arthur Cunliffe, ynweth dyworth Bolton, neb a ve kychys ow pyskessa dhe Polcrun Porth dhe'n keth termyn. Ef a ve spalys £213 gans £60 cost.

Yn-meth Mark Pilcher a'n Gannasyeth Kerghenedhek, "Kyn whren dynerghy pyscajoryon dhe Gernow dhe omjersya an lyes chons a nas ughel us, ny a dhry dh'aga brys bos posek cafos lecyans gwelen gwyw. Dhe byskessa heb lecyans a yl dry spalow pos, del ve dysquedhys yn cler gans an try darsewyans-ma."

Bagas crothvol henwys 'Stop the Marina' a wra chalenjya towlow dhe drelya mengleth forsakyes ogas dhe Bensans.

Oberor maryna an brassa yn Pow Saws re dhyllas towlow noweth rag cusulyans poblek kens y vos profyes dewetha y'n vledhen-ma avel ombrofyans towlenna formal.

Mes nebes tus tythyak a lever nag yns dhe les an ombrofyansow dhe'n kemeneth tythyak, drefen an desplegyans dhe synsy ynno 200 chy hag ostel gorlanwesek.

MDL Developments Ltd. a lever y whra dry an towl prowyow ughel. Bytegens, Olga Stancombe, neb a syns ostel gwely ha hansel yn ogas, a lever y fyth an maryna 'mes a batron yn-tyen. Yn-meth hy, "tus a wra dos obma ha leverel ass yu dyffrans an le, yth yu mar dek ha cosel. Ny a vyn y wytha avel hedna."

Ha gans hedna, ha tereba nessa De'Sul, yth yu, dyworthyf-vy, Rod Lyon, 'Nos Da!'

line
Top | Connected Index | Home
 
Cornwall Connected
Family History
Mail from...

Connected Gallery
Connected Message board
Music
Read the latest music reviews

David White's mini site

Calling all unsigned acts
News Message Board Weather Contact Us
BBC Cornwall
Phoenix Wharf, Truro, Cornwall
TR1 1UA
01872 275421
cornwall@bbc.co.ukAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy