Main content

Writersroom Cymru- Cip olwg o gwrs preswyl “It’s My Shout”

Anna Symmonds

Writer

Tagged with:

Fel awdur sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghystadleuaeth sgriptio gyda chwmni cynhyrchu ‘It’s My Shout’, daeth gwahoddiad i mi, ac i 13 arall, i gymryd rhan mewn gweithdy sgript gyda grwp mawreddog y BBC ‘Writers Room’, oedd yn cael ei gynnal yn Roath Lock ym Mae Caerdydd. Bydd dau allan o’r pedwar sgript Cymraeg, a ddewisir gan y tîm yn cael eu cynhyrchu, felly roedd hyn yn siawns go dda o wireddu ein breuddwydion.

Pwrpas y ddau ddiwrnod oedd i ddysgu ac addasu ein gwaith er mwyn eu hail gyflwyno ymhen yr wythnos. Yn ein harwain ni gyda’r dasg oedd Henry Swindell, dyn llawn gwybodaeth a brwdfrydedd am y pwnc. Roedd y profiad yn fy atgoffa o ddyddiau prifysgol wrth wario'r diwrnod yn dadansoddi ffilmiau, a dilyn engreifftiau o'r ffyrdd gorau i asesu ac i wella ein gwaith. Roedd Henry yn anhygoel wrth rannu ei ddoniau, gan gyflwyno i'r fath lefel o fanyldeb yn y dadansoddiad, a thrwy hynny yn rhoi mewnwelediad i’r hanfodion o ysgrifennu sgript.

Y syndod mwyaf oedd y cyfeillgarwch rhwng yr awduron. Roedd yr awyrgylch yn gefnogol a llawn hwyl, heb arwydd o fod yn gystadleuol o gwbwl. Cawsom y cyfle i edrych yn feirniadol ar ein gwaith a chyfaddef ddiffygion, ac hefyd, 'roeddem ni gyd wedi dod ymlaen mor dda. Roedd hyn yn arbennig o wir ar yr ail ddiwrnod pan gawsom ni ‘sweaty-palm-inducing’ one on one’s. Nest Gwenllian, oedd yn edrych dros y sgriptiau, Cynhyrchydd Sgript Pobol y Cwm a Chynhyrchydd Ymgynghorol gyda’r 'Writers Room'. Roedd yn brofiad positif iawn ac yn gyfle am feirniadaeth adeiladol.

Cawsom siawns ar y dydd i nodi'n hegwyddorion a’n mewnbwn personol i fewn i'r sgript (gobeithio) i'w gwella. Mae rhaid i mi ddweud fod y cyfle hwn wedi bod yn anhygoel, gweithgaredd mor syml ac eto mor effeithiol. Tybiaf fod pawb wedi dysgu llawer iawn. Wrth gyfarfod a Rachel ac Usman or 'Writers Room' yn ystod y broses, cawsom hyd yn oed fwy o siawns i drafod y busnes gyda phobl o’r un anian, tîm proffesiynol a oedd mor groesawgar a chefnogol. 'Rwyf yn ddiolchgar iawn o fod wedi cael bod yn rhan o'r holl beth.

Tagged with:

More Posts

Previous

Next

Writing 'Bucket' for BBC Four