Main content

Tagiwyd gyda: Eisteddfod

Negeseuon (5)

 1. Blog cefn llwyfan olaf Eisteddfod yr Urdd 2013

  Nia Lloyd Jones

  Gohebydd Radio Cymru

  Pyjamas, cyfeilydd coll a dathliadau diwedd cyfnod a Nia Lloyd Jones yn cael cwmni'r cystadleuwyr dan 25 oed gefn llwyfan ar ddiwrnod ola'r cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

  Darllen mwy

 2. Blog cefn llwyfan Nia - dydd Gwener

  Nia Lloyd Jones

  Gohebydd Radio Cymru

  Dau Carwyn Jones ar y llwyfan a chyflwyniad llinynnol o un o ganeuon Michael Jackson yn rhoi 'eitem yr wythnos' i Nia Lloyd Jones ddydd Gwener yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

  Darllen mwy

 3. Blog cefn llwyfan Nia - dydd Mercher

  Nia Lloyd Jones

  Gohebydd Radio Cymru

  Sanau oedd y thema i Nia Lloyd Jones yng nghefn llwyfan Eisteddfod yr Urdd ddydd Mercher wrth iddi gwrdd â chreadur arbennig o'r enw Tazgaliwn.

  Darllen mwy

 4. Blog cefn llwyfan Nia - dydd Mawrth

  Nia Lloyd Jones

  Gohebydd Radio Cymru

  Nia Lloyd Jones yn cwrdd â pherfformwyr y dyfodol gefn llwyfan yn Eisteddfod yr Urdd 2013 ar ddiwrnod cystadlu disgyblion hynaf yr ysgolion cynradd.

  Darllen mwy

 5. Blog cefn llwyfan Nia - dydd Llun

  Nia Lloyd Jones

  Gohebydd Radio Cymru

  Wel dyma ni unwaith eto! Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio a finna'n edrych ymlaen i gwrdd â channoedd o gystadleuwyr gefn llwyfan, ac yn sicr ches i mo fy siomi heddiw. Dw i bob amser yn edrych ymlaen at ddydd Llun cyntaf Eisteddfod yr Urdd…

  Darllen mwy