Main content

Tu fewn i garfan y Llewod - Blog Jonathan Davies

Jonathan Davies

Ni yma o’r diwedd, ar ôl wythnosau o baratoi.

Mae’r gwres yn Hong Kong yn wahanol iawn i be’ rwy’  wedi ei brofi o’r blaen. Mae’n dwym ac yn llaith. Mae’n lle braf iawn ond mae’r gwres mor drymaidd.

Wrth i ni ymarfer ddoe o’n i’n meddwl bo fy mhen bron â ffrwydro, roedd rhaid i fi dynnu’r scrum cap i ffwrdd am y tro cynta’ erioed.

Roedd yna ffans mawr o gwmpas y maes hyfforddi  yn chwythu awel oer arnon ni, yn union be o’n ni angen. Ar ôl yr ymarfer roedd bath iâ, ond yn anffodus do'dd e ddim mor oer â hynny, ac wrth i fi neidio i mewn i’r pwll nofio dwi’n siŵr o’dd yna stêm yn codi oddi arnai!

Jonathan Davies a Gareth Charles

 

Rwy wedi cael ychydig o jet lag hefyd. Y noson gynta’ yma, am chwarter i bump yn y bore o’n i’n edrych ar y waliau yn yr ystafell yn ffili cysgu. O’dd rhaid i fi godi am 6 y bore a gadael yr ystafell  i fynd am dro o gwmpas yr harbwr, dyna’i gyd o’n i’n gallu clywed o’dd Tom Youngs yn chwyrnu ac o’n i’n genfigennus!

Mae’r bois i gyd wedi bondio’n dda. Mae rhai ohonon ni wedi cael pythefnos gyda’n gilydd tra bod y bois eraill newydd ymuno ond mae e i gyd yn teimlo’n naturiol iawn. Chi’n chware’n erbyn chwaraewyr mewn gemau dros eich clwb a gemau rhyngwladol, ond nawr mae’n amser i ddod yn ffrindiau gyda nhw.

Cyn dod i Hong Kong fe aethon ni gyd mas am fwyd ym mwyty Jamie Heaslip yn Nulyn a gaethon ni gyd cwpwl o beints. Roedd yna dipyn o ganu gyda Matt Stevens yn arwain y ffordd! Roedd yn gyfle da i gymysgu a dod i nabod ein gilydd.

Rwy’n siwr fel bod yr wythnosau yn mynd ‘mlaen bydd y cymeriadau’n dod yn fwy amlwg. Ianto (Ian Evans) yw’r un sy'n sefyll mas ar y foment. Ma’ lot o’r bois yn edrych arno a d’yn nhw ddim yn rhy siwr be i wneud ohono fe, ond byddan nhw’n dod i’w nabod e cyn hir!

Mae wedi bod yn dymor hir iawn ond mae’r bois i gyd yn gwybod be sydd angen i ni wneud ar y daith yma. Mae’r cymysgu oddi ar y cae yn bwysig ar gyfer y daith i gyd.

Wrth i fi edrych ymlaen at y gêm gyntaf dwi’n meddwl bod y cyfuniad rhwng pobol fel fi a Jamie (Roberts), y rheng ôl (Toby Faletau, Justin Tupric, Dan Lydiate), ac yn enwedig Hibs (Richard Hibbard) a Bob (Adam Jones) yn chware yn y rheng flaen, yn chwarae gyda’n gilydd yn bwysig i’r tîm a dwi’n meddwl byddwn ni’n neud yn dda. Mae’r ymarfer gyda Owen (Farrell) wedi mynd yn dda, mae ei reolaeth o’r gêm yn arbennig.

R’yn ni i gyd yn edrych ymlaen at achlysur grêt. Y tro diwethaf i’r Barbariaid chwarae’n erbyn y Llewod oedd nôl yn y 1970au, felly mae’n gêm sbeshal iawn i chwarae ynddi.

Yn ddelfrydol byddai Sam Warburton yn gapten yn y gêm gyntaf ond ni’n lwcus iawn bod y garfan mor gryf a bod gyda ni chwaraewr mor dda â Tips (Justin Tupric) i ddod i mewn a chymryd y crys.

Rwy’ methu aros am y gêm gyntaf, mae mor gyffrous. Roedd y cyfnod rhwng y Chwe Gwlad a chyhoeddi carfan y Llewod yn teimlo mor araf gan fod pawb yn siarad am y daith. Ers cyhoeddi’r garfan mae’r amser wedi hedfan ac mae’r gêm gyntaf yma o’r diwedd ac mae’r bois i gyd yn barod.

(Roedd Jonathan Davies yn sgwrsio yn arbennig ar gyfer gwefan BBC Radio Cymru gyda Gareth Charles, gohebydd rygbi BBC Cymru ar daith y Llewod)

Gwefan Taith y Llewod 2013

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Blog cefn lwyfan Nia - dydd Iau

Nesaf

Blog cefn llwyfan Nia - dydd Gwener