Main content

Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 15fed o Dachwedd 2019

Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


Daniel Glyn - Owen Powell

i ben - to a head
ar goll - lost
y gymhariaeth - the comparison
deunaw mlwydd oed - 18 years old
yn cael eu cipio o - taken from
go iawn - real
colled o'ch bywoliaeth - a loss form your livelyhood
hoffter - a liking
cyflawni - to fulfil
breuddwydio - to dream

Owen Powell yn sgwrsio gyda Daniel Glyn ar ei raglen fore Sadwrn. Am chwe blynedd, buodd Owen yn chwarae'r gitar yn y band enwog Catatonia. Buodd Catatonia yn y siartiau droeon ac yn chwarae ar draws y byd, ond fel popeth da, daeth y grwp i ben yn y diwedd. Yn y clip yma mae Owen yn sôn am pa mor anodd iddo fe oedd gweld popeth yn gorffen.

Bore Cothi - How Green Was My Valley

acenion - accents
cymoedd de Cymru - south Wales valleys
cael ei hystyried yn glasur - it's considered a classic
ffili - methu
cynrddwg - as bad as
golygfa - scene
Gwyddelod - Irish
o dras - extraction
yn ddiweddarach - more recently
cyfarwyddwr - director

Owen Powell oedd hwnna'n edrych yn ôl ar ei ddyddiau gyda'r band Catatoniia. Dach chi wedi gweld y ffilm 'How Green Was My Valley' erioed? Cafodd y ffilm ei gwneud yn 1941 ac roedd hi i fod i bortreadu bywyd yng nghymoedd de Cymru. Ond roedd rhywbeth rhyfedd iawn am acenion actorion y ffilm a daeth Gary Slaymaker i gael sgwrs efo Shan Cothi ddydd Mawrth i esbonio pam bod hynny wedi digwydd.

Radio Cymru 2 - Catherine Ayres

yr un pryd - at the same time
amserlen - timetable

A bod yn onest mi roedd yr acenion yna'n ofnadwy on'd oedden nhw? Un sy'n gorfod dysgu llawer o acenion ydy'r actores Catherine Ayres. Mae hi wedi bod mewn sawl drama teledu a theatr Gymraeg ond nawr mae rhan gyda hi yn yr opera sebon enwog Coronation Street. Dyma hi'n sgwrsio gyda Caryl a Daf ar Radio Cymru 2.

Beti a'i Phobl - Menai Williams

profiad - experience
cyflwr - condition
cerddor - musician
nid yn unig hynny - not only that
tueddu i ddweud - tend to say
yn oleuach - brighter
yn dywyllach - darker
pedwar ar hugain - 24
peidiwch â dweud - you don't say

Catherine Ayres oedd honna yn sôn am ei phrofiad yn actio ar Coronation Street ac yn amlwg yn mwynhau'r profiad. Dych chi wedi clywed am y cyflwr Sinesthisia? Os nad, dyma i chi'r cerddor Menai Williams yn esbonio wrth Beti George beth yn union ydy'r cyflwr.

Dros Ginio - Meurig Griffiths

cystadleuaeth - competition
pencampwyr - champions
golygu - to mean
buddugoliaeth - victory
sefyllfa - situation
sychder - drought
go sobor - quite serious
undod - unity

Wel diddorol on'd ife? Ac mae Menai mewn cwmni da yn fan'na on'dyw hi gyda'r holl bobl enwog oedd gyda Sinesthisia. Mae Cwpan Rygbi'r Byd drosodd am bedair blynedd arall, a'r tîm gurodd Cymru a LLoegr yn y gystadleuaeth yw'r pencampwyr - sef De Affrica. Mae Meurig Griffiths yn dod yn wreiddiol o Dalybont ger Bangor, ond mae e'n byw yn Ne Affrica erbyn hyn. Dyma fe'n yn sôn am beth oedd buddugoliaeth De Affica yn golygu i bobl y wlad.

Dros Ginio - Prif Weinidog Cymru

Prif Weinidog Cymru - The Prime Minister of Wales
cyfres - series
rhandir - allotment
yn ôl pob golwg - apparantly
dianc - escape
gweinidog - minister
cyfleuon - opporunities
paratoi'r tir - preparing the plot

A dw i'n siwr bod dathliadau anhygoel wedi bod yn Ne Affrica yn dilyn y fudduygoliaeth fawr. Mark Drakeford yw Prifweinidog Cymru a fe oedd gwestai cynta y gyfres newydd Dros Ginio yr wythnos hon. Sut mae Prif Wenidog y wlad yn ymlacio tybed? Wel mewn rhandir yn ôl pob golwb. Dewi Llwyd oedd yn ei holi.

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Azerbaijan v Cymru - Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2020

Nesaf