Main content

Ceri Wyn Jones

Meuryn y Talwrn

Nifer y negeseuon 15

Negeseuon

 1. Ffeinal y Talwrn: y Gorau o'r Gweddill

  Aberhafren yn mynd â hi ar ddiwedd cyfres arall o’r Talwrn o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych a'r Meuryn yn rhoi cyfle arbennig i ddarllen rhai o'r perlau na chafodd eu darlledu yn yr ornest.

  Darllen mwy

 2. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 14

  Yn yr ornest gyn-derfynol olaf mae'r Meuryn yn ystyried beth sy'n gwneud tîm llwyddiannus ac yn dotio at rai o'r 'cerddi nas darlledwyd' sy'n 'adrodd cyfrolau am gryfder y ddau dîm'. Ond pwy fydd yn ymuno ag Aberhafren yn y rownd derfynol?

  Darllen mwy

 3. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 13

  Gornest gwerth aros amdani rhwng y Tir Mawr ac Aberhafren i benderfynu pwy fydd yn y ffeinal gyda'r Meuryn yn dyfarnu 10 marc bedair gwaith.

  Darllen mwy

 4. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 12

  Yr ornest olaf cyn y rowndiau cyn-derfynol ac mae'n rhaid stopio'r recordio wrth i "dri o bobl ddigon amheus" gamu i'r festri orlawn a tharfu ar y talwrn rhwng timau'r Cŵps a Thanygroes.

  Darllen mwy

 5. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 11

  'Pa fodd y cwympodd y cedyrn?' gofynna'r Meuryn yr wythnos hon wrth i'r Talwrn, fel Wimbledon, golli rhai o'r ffefrynnau'n gynnar yn y gystadleuaeth.

  Darllen mwy

 6. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 10

  Roedd dylanwad y dramodydd lleol Wil Sam ar yr ornest rhwng timau'r Tir Mawr a Chriw'r Ship yn ail raglen rownd yr 8 olaf o Neuadd Llanystumdwy.

  Darllen mwy

 7. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 9

  Meuryn y Talwrn, Ceri Wyn Jones, yn hel atgofion am ymweliad teuluol ag ardal recordio'r Talwrn yr wythnos hon ac yn cael cwmni enillydd coron Eisteddfod yr Urdd 2013, Guto Dafydd.

  Darllen mwy

 8. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 8

  Ffostrasol, y Ffoaduriaid a Thanygroes yn cystadlu yn rhaglen olaf rownd gyntaf gornest y Talwrn a'r Meuryn yn cael cyfle i dynnu coes un o'r capteiniaid am fod yn absennol - yn Eastbourne.

  Darllen mwy

 9. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 7

  Gwers ar y gwahaniaeth rhwng cerdd mewn mydr ac odl a cherdd yn y mesurau caeth gan y Meuryn yr wythnos hon ar ôl Talwrn yn Neuadd Ffostrasol.

  Darllen mwy

 10. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 6

  'Talwrn difyr dros ben' yn Neuadd Bancffosfelen a Chrwbin a'r Meuryn yn edmygu aelod 90 oed o'r gynulleidfa allai adrodd stribedi o engnlynion ar ei chof.

  Darllen mwy

 11. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 5

  Beth sydd mewn enw? Enw'r pentref Crwbin sy'n rhoi gwên ar wyneb y Meuryn yr wythnos hon, hynny ac ambell o'r cerddi sy'n 'weddill' o'r rhaglen gafodd ei darlledu nos Sul 19 Mai, 2013.

  Darllen mwy

 12. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 4

  Gornest dda yn Maes-y-waun rhwng timau Penllyn, y Glêr a Hiraethog ond diffyg cerddi 'ychwanegol' yn rhoi cyfle inni glywed am drafferthion y Meuryn gyda'i Sat Nav.

  Darllen mwy

 13. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 3

  Y Meuryn yn siomedig na allai tîm Ysgol Dyffryn Conwy gystadlu yn rhaglen 3 ond yn mwynhau 'awen lawen' beiddgar Criw'r Ship.

  Darllen mwy

 14. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 2

  Cyfle i ddarllen y cywydd am Turkish bath a roddodd gyfyng-gyngor i Feuryn y Talwrn yn ail raglen rownd gyntaf y gyfres wrth i Ceri Wyn Jones dynnu sylw at y cerddi na chaiff eu darlledu

  Darllen mwy

 15. Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill

  Cyfle arall i'r cerddi na chyrhaeddodd y brig yn rownd gyntaf rhaglen Y Talwrn ar Radio Cymru wrth i'r Meuryn, Ceri Wyn Jones, ddewis 'y gorau o'r gweddill'.

  Darllen mwy