Main content

Awduron

 1. Cangarŵ, nadroedd a’r prawf olaf - Blog Llewod Jonathan Davies

  Roedd yr ail brawf yn erbyn Awstralia yn gêm agos iawn. Roedd yn dorcalonnus i golli ac roedd y bois i gyd i lawr yn yr ystafell newid ar ôl y gêm. Doedd dim lot o siarad yn mynd ‘mlaen ar ôl i ni adael Awstralia i mewn yn y funud olaf.  

  Darllen mwy

 2. Yr hampers yn amlwg a'r Champers yn llifo

  Felly does dim pencampwriaeth i fod eleni ac ar sail perfformiadau anghyson tymor hwn mae’r tîm cenedlaethol ymhell o gyrraedd safonau'r gorffennol.

  Darllen mwy

 3. Pwyso a mesur Llyfr y Flwyddyn 2013

  Cyn enillydd a chyn feirniad Llyfr y Flwyddyn, Jon Gower, sy'n pwyso a mesur enillwyr 2013 a'r wobr sy'n rhoi "hwb creadigol anferth" i awduron.

  Darllen mwy

 4. Pam fod yn rhaid dod a thymor 2019/20 i ben!

  Rolant Ellis, un o wrandawyr Ar y Marc sy'n trafod pam fod yn rhaid dod a thymor 2019/20 i ben yn sgil argyfwng Coronafeirws.

  Darllen mwy

 5. Yr ŵyl yn dod i derfyn

  Roedd hi’n anodd credu neithiwr fod WOMEX ar fin dod i ben. Ar ôl wythnos llawn o gerddoriaeth a rhwydweithio, roedd amser i un noson olaf o Showcases.

  Darllen mwy

 6. Ffeinal y Talwrn: y Gorau o'r Gweddill

  Aberhafren yn mynd â hi ar ddiwedd cyfres arall o’r Talwrn o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych a'r Meuryn yn rhoi cyfle arbennig i ddarllen rhai o'r perlau na chafodd eu darlledu yn yr ornest.

  Darllen mwy

 7. Sesiwn Fach: Dydd Sadwrn yn Womex

    O ran pobol dwi wedi siarad hefo nhw mae yna ymateb eithaf positif i'r ffordd mae artistiaid o Gymru wedi cael ei derbyn ac mae i'w weld i fod yn llwyddiant.  

  Darllen mwy

 8. Alex yn Galw - Lisa Palfrey

  Dwi newydd dderbyn newyddion gwych bore ma. Dwi'n Fodryb unwaith eto, ond i ferch fach tro ma! Ciwwwt!

  Darllen mwy

 9. Bwyta yn ystod gemau pel-droed

  Glyn Griffiths yn trafod be mae chwaraewyr yn ei fwyta yn ystod gemau

  Darllen mwy

 10. Blog Dylan Llywelyn - Chwysu Chwartiau

  Ar ôl treulio tridia dros gan cilomedr lawr yr Amazon, ymhell bell o hanfodion ein bywydau pob dydd fel wi-fi, cawodydd cynnes, bwyd llawn cynhwysion annaturiol a phlant yn canu caneuon o Frozen, roedd cyrraedd maes awyr Manaus eiliadau cyn y gic gyntaf rhwng Brasil a Chile yn Belo Horizonte yn ryddhad ac yn agoriad llygaid i psyche cenedlaethol y Brasiliaid.

  Darllen mwy

 11. Blog cefn llwyfan olaf Eisteddfod yr Urdd 2013

  Pyjamas, cyfeilydd coll a dathliadau diwedd cyfnod a Nia Lloyd Jones yn cael cwmni'r cystadleuwyr dan 25 oed gefn llwyfan ar ddiwrnod ola'r cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

  Darllen mwy

 12. Geraint Lovgreen ar Enw'r Gân

  Mae'r gyfres newydd o bum rhaglen yn cynnwys yr un cymysgedd o glasuron ein hen stejars ac ambell i lais newydd hefyd.

  Darllen mwy

 13. Cyfrwng Cerddoriaeth - daeargryn digidol

  Yn ystod dwy bennod gyntaf Cyfrwng Cerddoriaeth rydan ni wedi bod ar daith trwy'r degawdau'n edrych ar y cyfryngau cyhoeddi amrywiol, a sut maen nhw wedi effeithio ar y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

  Darllen mwy

 14. Cartrefi Cymru: Gwlad Eben Fardd

  Mi ddaeth y daith â llawer o bethau difyr i go’, meddai, ond mi ddaeth â pheth tristwch hefyd wrth feddwl cymaint mae Llangybi wedi newid ers oes OM.  

  Darllen mwy

 15. Sgwrs i’r genedl dros ginio

  “Sgwrs i’r genedl dros ginio”, cyhoeddi rhaglen newyddion newydd i BBC Radio Cymru.

  Darllen mwy

 16. Wythnos ym Mywyd Radio Cymru

  Mae’n teimlo’n addas iawn mewn cyfnod lle mae Radio Cymru wedi cystadlu gyda chyfryngau’r byd i ddod â’n gogwydd ni ar ymosodiadau Paris i’n gwrandawyr ni, bod y Post Cyntaf yn cael sylw mewn trêl teledu ar hyn o bryd. Y neges, yn syml, yw “O stepen drws i bendraw’r byd”. Mae’r trêl am y bobol ...

  Darllen mwy

 17. Siart Fawr Yr Haf

  Llongyfarchiadau “pop pickers” Cymru ar ddewis chwip o siart diddorol a chyfoes ar gyfer Haf 2014. Roedd mwy na 1500 ohonnoch wedi pleidleisio ac wedi enwebu 500 o ganeuon.

  Darllen mwy

 18. Tra Bo Dau - Karen Owen a Gwilym Owen

  Dau Newyddiadurwr, dau Owen - Gwilym a Karen - ydy’r ddau yn Tra Bo Dau Calan?

  Darllen mwy

 19. Gwobrau’r Selar

  Noson fawr, brysur o gerddoriaeth ar gael ar-lein am y tro cyntaf gyda BBC Radio Cymru.

  Darllen mwy

 20. BBC Radio Cymru - Dechrau gwasanaeth radio digidol DAB yn y de orllewin

  O ddydd Gwener 6ed o Fedi 2013 bydd modd i wrandawyr rhannau helaeth o sir Gaerfyrddin a sir Benfro dderbyn gwasnaethau Radio Cymru a Radio Wales ar setiau radio DAB am y tro cyntaf.

  Darllen mwy