وبلاگ بی بی سی فارسی

قتل چهار گوریل کوهستانی

اميد فراستی 14/08/2007, 08:55 AM

نوشته ای از سینا علی نژاد

پیکرهای بی جانشان را با طناب به چوب بست هایی که بی شباهت به برانکار نبود بسته بودند. چهار هیکل تیره و غمین.

چهار گوریل کوهستانی، یک نر و سه ماده، که دو هفته قبل در یک پارک ملی در کنگو به ضرب گلوله کشته شدند. آنها را می بردند تا در یکی از ایستگاه های پارک دفن کنند.

شاید نتوان جز قتل نام دیگری بر این عمل گذاشت. عاملان هیچ اثری از خود به جا نگذاشته اند به جز پیامی تیره: پیام ترور. حتی مویی از سر حیوانات کم نشده بود.

دیدن تصاویر پیکربی جان این موجودات عظیم، این کینگ کنگ ها، روی صفحه تلویزیون آسان نبود. حیواناتی که یکی از خویشاوندان نزدیک انسان در طبیعت اند. نگاهی از نزدیک در باغ وحش، یا اگر خوش اقبال باشید، در طبیعت به این موجودات کافی است تا به آنها احساس نزدیکی و خویشاوندی کنید. چشمانشان پر از حرف است.

توی باغ وحش واشنگتن در بخش نگاهداری گوریل ها، برخلاف سایر بخش های پارک، آرامش کامل حاکم است. مردم ساکت ایستاده اند و به گوریل ها می نگرند. حرکت کمتری دیده می شود انگار با دیدن آنها مردم سر جا خشکشان می زند.

موجودات به قدری حساس هستند که در بدو ورود برای بازدیدکنندگان توضیح داده می شود که از حرکات خاصی مقابل محل نگاهداری آنها خودداری کنند تا حیوانات دلخور و عاصی نشوند.

احتمالا برای همین هم هست که قاتلان برای رساندن پیام خود چنین موجودی را انتخاب کرده اند. قتل گوریل ها به سرعت در شبکه های خبری سر و صدا کرد.

هویت عاملان و علت قتل گوریل ها معلوم نیست اما گروه های شورشی در جمهوری دمکراتیک کنگو که با دولت این کشور می جنگندند در این ماجرا مظنون اصلی اند. یک فعال محیط زیست گفت که عاملان شاید می خواسته اند توجه جهان را به وضعیت کنگو جلب کنند.

به هر حال آنطور که مارک رز عضور ائتلاف "بین المللی فانا و فلورا" گفت انگیزه این تراژدی هرچه باشد گوریل ها قربانیان بی دفاع خونخواهی میان انسان ها هستند.

قتل این چهار گوریل کوهستانی پس از قتل سه عدد دیگر از آنها در ماه های قبل صورت می گیرد. در مجموع کمی بیش از 700 گوریل کوهستانی در حیات وحش باقی مانده و همه آنها در محیط های طبیعی زندگی می کنند.

امرار معاش بومیان اطراف پارک ملی "ویرونگار" در کنگو به ادامه حضور توریست هایی وابسته است که از سراسر جهان برای دیدن این حیوانات می آیند. فقط امیدوار باشیم که این قتل ها متوقف و جریان توریست ها ادامه پیدا خواهد کرد.

Balatarin technorati google icerocket | بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست

اظهارنظرها  ارسال اظهار نظر

  • 1.
  • 15/08/2007, 11:12 PM,
  • habib :

بشدت محکوم میکنیم!!!!

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

ارسال اظهار نظر

نام و نشانی ايميل ضروری است

اظهارنظرها پس از تاييد شدن توسط نويسنده وبلاگ در صفحه درج خواهد شد. اظهار نظرها ممکن است ويرايش شود.

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
  نشانی ايميل شما تنها در اختيار بی بی سی است. ممکن است در مورد مطالبی که در اين ايميل مطرح شده، با شما تماس بگيريم. برای کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، سياست بی بی سی درباره اطلاعات شخصی افراد را بخوانيد
    

بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست