وبلاگ بی بی سی فارسی

مهاجرت از غرب!

محمد متين 26/11/2006, 10:44 AM

masud203.jpgاخيرا يکی از همکاران در بخش جنوب آسيای سرويس جهانی بی بی سی پس از 15 سال زندگی در بريتانيا تصميم به بازگشت به پاکستان گرفته است که اين تصميم او واکنشهايی قريب به اتفاق منفی را در بين اعضای فاميل و دوستان به دنبال داشته است. نکته محوری واکنشهای منفی اين است که کسی پس از سالها اقامت در کشور صنعتی به يک کشور (در بهترين شرايط توصيف) در حال توسعه بر می گردد و ...

نکته قابل توجه اين است که نگاه منتقدين (که البته تقريبا تمامی از طبقه متوسط هستند) در اين قضيه يکسويه است و بدليل عدم زندگی (دست کم چند ساله اين افراد) در کشورهای به اصطلاح صنعتی و پيشرفته جهان است.

چند سال زندگی در اروپا و برای مثال بريتانيا حقايقی را آشکار می کند که حتی تصورش را هم نمی کردی. اروپای حال با اروپای دست کم 15 سال پيش بسيار متفاوت است و در برخی از موارد دست کمی از کشورهای جهان سومی ندارد.

1- امور بهداشتی و خدمات بهداشتی موسوم به (ان اچ اس) برای مثال در بريتانيا در ظاهر اين است و آن ولی در عمل بايد ديد. بر اساس گزارشها بدهی سيستم در حدود 500 ميليون پوند برآورد شده است. خدمات پزشک عمومی موسوم به (جی پی) در روزهای تعطيل (شنبه و يکشنبه) و تعطيلات رسمی، تعطيل است. در روزهای عادی هم ساعت 12 ظهر و 5 بعد از ظهر تعطيل. سرمای بدی خوردی: تلفن می زنی به جی پی وقت هفته ديگر را می دهد!! در شرايط اضطراری می گويد برو بيمارستان، بخش اضطراری! اگر بيمار نياز به عکسبرداری، اسکن و ... داشته باشد بايد معرفی بشود به بيمارستان و معلوم نيست که وقت چه زمانی داده می شود. مثلا سرطان اوليه ممکن است تا زمان وقت بيمارستان پيشرفته شده باشد! بيمارستانها کثيف است و بسياری از آنها آنچه که "سوپر باگ" خوانده شده است دارند! درخواست چک آپ شخصی که شايد اصلا معنی نداشته باشد. مراکز درمانی خصوصی هم که يا کم هستند و يا از نظر مالی خدمات آنها در سطح طبقه متوسط و يا متوسط بالا هم نيست و از توان بسياری خارج است.

2- وضعيت تحصيلی بخصوص در سطح مدارس هم خراب است. در انگلستان دست کم بيش از 200 مدرسه وضع خرابی دارند. 5 درصد دانش آموزان مدرسه را بدون دريافت مدرکی ترک می کنند. وضعيت خواند و نوشتن کودکان در سطح مدرسه مناسب نيست و در برخی موارد نگران کننده خوانده شده است.

3- وضعيت خدمات حمل و نقل هم بطور کل و بخصوص در متروی لندن تعريف ندارد. ايستگاهها شلوغ و کثيف هستند. امکانات رفاهی برای رفتن به داخل تونل و سوار شدن به قطار و خروج از آن کم است. "اهی وقتها مجبوری کالسکه بچه ات را بدوش بکشی. هر روز در رفت و آمد قطاهارها مشکل ايجاد می شود و ....

4- زمانی اروپا و لندن بخصوص از جمله مودبترين مناطق و شهرهای جهان بشمار می رفتند. حالا بيا و ببين. مصرف مشروبات الکلی بخصوص در بين نوجوانان و جوانان بالاست. شنبه شبها و بويژه يکشنبه شبها ادب و نزاکت را بيا و ببين. روزهای غير تعطيل هم تفاوت خاصی ندارد. ...

مسايل، مشکلات و نکات ديگری هم هستند که از حوصله اين مطلب خارج است.

البته شکی نيست که عليرغم اين مسايل، مفايد بسياری هم زندگی در جوامع غربی و پيشرفته دارد که در برخی از موارد حتی قابل مقايسه با کشورهای حتی در حال پيشرفته نيست، چه رسد به جهان سومی (مانند برخی از آرامشهای روحی- آزاديهای فردی- برخی از روابط اجتماعی- تعامل با سرويسهای خدماتی و ... ). اما نکته مهمی که وجود دارد زمان شروع زندگی شخص در جامعه جديد است و به عبارت ديگر عادت هايی است که افراد دارند و بدست می آورند و در تفکرات و ديدگاههای آنها تاثير دارد. نظر شما چيست؟

Balatarin technorati google icerocket | بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست

اظهارنظرها  ارسال اظهار نظر

  • 1.
  • 26/11/2006, 01:44 PM,
  • فرهاد :

آیا این شخصی که تصمیم گرفته به باکستان برگردد قرار است در سطح زندگی یک باکستانی زندگی کند؟ در واقع ایشان یا قرار است با حقوقی که در بریتانیا میگیرد در باکستان کار کند و یا اینکه در انگلستان بازنشست شده و قرار است با حقوق بازنشستگی خود در باکستان زندگی کند. اما اگر قرار باشد که مانند یک باکستانی زندگی کند چیزی نخواهد گذشت که دوباره سوار هوابیما شده و به غرب برمیگردد.

اشاره شده که سطح درمان دولتی در بریتانیا بائین امده اما اشاره نشده که هر کسی با حداقل حقوق میتواند از امکانات بیشرفته درمان خصوصی استفاده کند.
اشاره شده که ۵ درصد جوانان بدون دریافت مدرک ترک تحصیل میکنند اما اشاره نشده که آنها خودشان دلشان نمیخواهد درس بخوانند و تازه میلیونها میلیون بول مالیات دهندگان خرج میشود که انها را متقاعد به درس خواندن کند.
در مورد وضعیت بد حمل و نقل عمومی گفته شده اما گفته نشده که در مقایسه با کدام کشور جهان این وضعیت بد است. احتمالا در مقایسه با سوئیس بد است ولی مطمئننا نه در مقایسه با ایران و باکستان.
اشاره شده که جوانان بی ادب شده اند اما گفته نشده که یک دختر ۱۸ ساله انقدر احساس امنیت میکند که ساعت ۱ شب از یک کلاب خارج میشود که به کلاب دیگری برود.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
  • 2.
  • 27/11/2006, 12:52 PM,
  • Mehdi :

I came to Sweden about 4 months ago. I was shocked to realize that most of my expectations from Sweden as a European country turned out to be wrong. You have put nearly most of the details in your analysis. Actually I have just started a weblog to let our people know more about Europe and especially Sweden. From health care system to environment it is far from what people in Iran think.

Special thanks to Mohammad Matin for his illuminating words.
Mehdi Ardavan

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

خوب شما بهتر از من می دونید هیج جا وطن ادم نمی شه

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

ارسال اظهار نظر

نام و نشانی ايميل ضروری است

اظهارنظرها پس از تاييد شدن توسط نويسنده وبلاگ در صفحه درج خواهد شد. اظهار نظرها ممکن است ويرايش شود.

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
  نشانی ايميل شما تنها در اختيار بی بی سی است. ممکن است در مورد مطالبی که در اين ايميل مطرح شده، با شما تماس بگيريم. برای کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، سياست بی بی سی درباره اطلاعات شخصی افراد را بخوانيد
    

بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست