وبلاگ بی بی سی فارسی

راهنمای استفاده از اين وبلاگ

Gaz 16/05/2006, 03:57 PM

در اين وبلاگ مطالب تازه را در بالای صفحه می خوانيد، مطالب قبلی در پايين مطالب جديدتر قرار می گيرند. در سمت راست تقويمی را می بينيد که وقتی تاريخی در آن آبی شده باشد، به آن معنی است که در آن تاريخ، يک يا چند مطلب در وبلاگ نوشته شده است. با کليک کردن روی تاريخ، آن مطالب را خواهيد ديد.

پس از هر مطلب سه پيوند می بينيد، يکی برای خواندن مقاله کامل، يکی برای اظهار نظر و ديگر پيوندهای دائمی. وجود پيوندهای دائمی اين امکان را به نويسنده وبلاگ می دهد که به مطالب ساير وبلاگ ها پيوند دهد يا در مورد آن مطالب اظهار نظر کند.

لازم به ذکر است که اظهار نظرهای خوانندگان وبلاگ بی بی سی مستقيما روی صفحه نمی رود بلکه توسط نويسنده وبلاگ بررسی و سپس منتشر می شود. اظهار نظر شما تنها به دليل اينکه ممکن است غيرمعمول يا تندروانه باشد، رد نمی شود، هر چند ما مقرراتی برای اظهار نظر در صفحات سايت بی بی سی داريم.

بررسی اظهارنظرها بيشتر برای جلوگيری از انتشار يک اظهارنظر به دفعات مکرر يا جلوگيری از تبليغات است. به هر حال هدف ما انتشار تعداد هر چه بيشتری از نظرات دريافت شده است، هر چند نمی توانيم تضمين دهيم که همه نظرات در صفحه چاپ خواهند شد.

اگر شکايت يا سئوالی داريد از طريق پنجره اظهار نظر برای ما بفرستيد.

بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست