Main content

Hanner canrif o frethyn?

Elin Mai

Sylfaenydd Cwmni Styledoctors

Elin Mai o gwmni Styledoctors yn Llundain sydd yn bwrw golwg ysgafn, bachog, dros wisgoedd rhai o'r pobl sydd wedi ymddangos ar rai o raglenni BBC Cymru/Wales dros y 50 mlynedd ddiwethaf.

Oedd Magi Post bron efelychu Twiggy? Ai aelodau Cymdeithas yr Iaith oedd y protestwyr smarta yn y byd?

Mae'r atebion i gyd yma! Darllenwch ymlaen.

Pobol y Cwm 1975 

Detholiad o bennod gynnar yn opera sebon BBC Cymru 'Pobol y Cwm'.

Diwrnod priodas a phawb yn smart yn Nghwm Deri. Siwtiau tri darn efo lapels anferth (yn ffodus nid yw'r siâp yma yn debygol o gael ei ail-gylchu!).

Trowsusau bell bottom gan y dynion a dal dipyn o ddelwedd yr hipi wnaeth gario mlaen o'r 60'au yn amlwg. Ddim cweit mor stylish â John Travolta yn Saturday Night Fever ond ddim yn bell.

Roedd yr edrychiad disco o siwtiau tri darn yn boblogaidd iawn yn y cyfnod yma a mae'n amlwg fod yn dynion yn eu dillad gorau.

Roedd y ffrog jyrsi gyntaf gan Diane von Fürstenberg (sydd dal o gwmpas heddiw) wedi ffeindio ei ffordd o Lundain i'r cymoedd hefyd. Roedd hwn yn gyfnod o drio pethau newydd a bod yn wahanol.

 Swyn

Y grŵp Swyn o Ysgol Glan Clwyd yn ennill y gân fodern yn Eisteddfod Dyffryn Clwyd 1973

Waw, dyma ni ffasiwn Cymraeg ar ei orau gyda'r grŵp mewn crysau coleri mawr, puff sleeve a ffrogiau pinaffor siec. Yn anaml iawn mae'n syniad da i oedolion wisgo yr un peth a'i gilydd i berfformio yn enwedig rhywbeth fel hyn!

Mae'r dillad yn cymeryd drosodd o'r gân ac mae'n debyg mai 'bespoke' ydi'r gwisgoedd yma. Mi fysai'r grŵp yma efo steilydd pe baent o gwmpas heddiw yn bendant.

 Arwyddion ffyrdd 

Hanes protestiadau dros arwyddion ffyrdd dwyieithog.

Y peth sydd yn sefyll allan i mi ydi fod pawb dal yn hynod o smart hyd yn oed tra'n protestio. Mae'r dynion mewn siwtiau a'r merched mewn ffrogiau a sgertiau. Does na ddim tracksuit na hoodie i weld yn 'nunlle! Mae hyn yn amlwg cyn i'r term 'smart-casual' gael ei fathu.

Gwreiddiau canu pop Cymraeg 

 

Clipiau teledu archif yn adrodd hanes gwreiddiau cerddoriaeth bop Gymraeg yn y 1960au.

Seicadelic iawn! Mae'r gwallt, y prints ar siapiau yn amlwg o'r 60au o'r clip yma. Efallai fod ffasiwn wedi cymeryd drosodd gormod oherwydd nid ydi'r gantores yn edrych yn hapus iawn i fod yn y wisg! Ddim cweit y 'swinging 60's!

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Cayo a Chofio Cwm Celyn

Nesaf

O Gaernarfon i Ddatganoli