Main content

LLAWN01 - Gŵyl gelfyddydol newydd Llandudno

Sioned Clwyd

Os ewch chi i Landudno y penwythnos yma (Medi 20-22) a gweld y lle yn edrych yn fwy Fictorianiadd na’r arfer, peidiwch a phoeni, dydych chi heb gamu nôl mewn amser, ond yn hytrach wedi dod o hyd i un o amryw ddigwyddiadau LLAWN01.

Cerbyd ymdrochi

Gŵyl gelfyddydol newydd rhad ac am ddim yw LLAWN01 (Llandudno Arts Weekend No.1) sydd wedi cael ei threfnu a’i llunio gan Marc Rees, capten y prosiect Adain Avion yn 2012. Mae’r ŵyl yn dathlu’r hanes Fictorianaidd fu’n hanfodol yn llunio’r dref glan-y-môr hon.

Canolbwynt y penwythnos fydd chwe cerbyd ymdrochi Fictorianaidd. Bydd y cerbydau wedi eu gwasgaru o gwmpas y dref ac yn lleoliadau ar gyfer perfformiadau amrywiol. 

Bydd pob math o wahanol ddigwyddiadau yn digwydd mewn lleoliadau eraill o gwmpas y dref, yn cynnwys y dawnsiwr Eddie Ladd a’r cerddor Helen Wynn Parri yn perfformio yn Nghapel y Tabernacl ble bu Lewis Valentine yn pregethu, darn celf mewn gwesty yn adlewyrchu cysylltiad trist y diwygiwr cymdeithasol John Bright â’r dref, ac ar y prom nos Wener bydd dangosiad arbennig o ffilm Jaws yn dilyn detholiad o gerddoriaeth ffilm yn cael ei chwarae gan Fand Tref Llandudno.

Bu Marc Rees ar raglen Nia Roberts ar Radio Cymru b’nawn Mercher yn egluro’r ŵyl ymhellach – yn cynnwys y stori tu ôl i’r cerbydau ymdrochi.

Rhan o sgwrs Marc Rees a Nia Roberts am ŵyl LLAWN01 yn Llandudno

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Gwasanaeth newydd Cymru Fyw

Nesaf

Stormydd Hydref